Drastisk ökning av virussmittade – allt fler svenskar analyseras för symptom

Text: Ebba Blume

Bild: TT

Först såg antalet smittade och döda i coronaviruset (covid-19) ut att plana ut. En förhoppning som snabbt slogs ned av ett bakslag: nya siffror från Hubeiprovinsens hälsomyndighet visade med ens att fler än 14800 nya fall av smitta i coronaviruset registrerats under det senaste dygnet.

Skälet till den drastiska ökningen uppges vara en ny, snabbare diagnosmetod, där man nu nöjer sig med att via en röntgenundersökning se om de misstänkt smittade personerna har infektion i lungorna. Tidigare krävdes laboratorieanalys med påvisning av det nya coronaviruset med ett nukleinsyretest innan de bekräftades ha viruset. Men eftersom man hade svårt att få ut labanalyser i takt med den ökade efterfrågan, och vårdpersonal började klaga på brist på testinstrument för nukleinsyretest, behövde man identifiera smittan i ett tidigare skede. Utöver detta har man också räknat in fall med positivt labresultat och milda symptom. Tidigare ingick inte båda dessa kategorier i falldefinitionen.

Rapportering av smittade och dödsfall ska dessutom ha gjorts retroaktivt. Uppgiften om den snabbt stigande dödssiffran under föregående dygn (omkring 250) förklarar myndigheterna i Hubei med att de har reviderat de gamla siffrorna, som nu inkluderar ett hundratal fall som tidigare inte diagnosticerats. 108 dödsfall har nu tagits bort från statistiken, eftersom de räknats två gånger. Den tidiga diagnosticeringen gör också diagnosen något mer osäker.

– Influensa ger också en liknande symptombild och kan också ge upphov till en liknande röntgen, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef, Folkhälsomyndigheten, till Fokus.

Den kliniska diagnosticering, som nu används, är, med tanke på att man har en epidemisk situation i Hubei,  ändå relativt tillförlitlig, menar hon, och uppger att den snabba ökningen av antalet smittade inte höjer risknivån för smitta i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har dock tidigare kritiserats av en kinesisk läkare i Skåne för att inte ha nog försiktiga förhållningsregler gällande coronaviruset, enligt SvD.

Enligt överläkaren på Trelleborgs lasarett, Jun Wang Hjelm, borde man uppmana människor att leva med försiktighet, inte som vanligt. Blir man upphämtad vid en flygplats, bör man exempelvis köra i två bilar, så att de som eventuellt bär på smitta kör egen bil tillbaka hem, menar hon, och tycker också att man bör torka av ratt med handsprit, liksom dörrhandtag och andra platser i bilen man kan ha rört vid.

Karin Tegmark Wisell håller dock inte med om att myndigheten varit för nonchalant i sina råd till allmänheten.

– Med all respekt för råden hon går ut med ser vi inget vetenskapligt underlag för dem.

LÄS OCKSÅ: Fokuspodden om Coronaviruset

Coronaviruset smittar genom hostningar och nysningar, då det bildas små droppar kallat aerosoler. Befinner man sig i ett tätt litet rum, ansikte mot ansikte med en person som har smittan och som hostar eller nyser, eller att något annat sker så att det bildas aerosoler i luften, så innebär det en risk. Man ska alltså undvika kontakt med sjuka personer som kan generera att smittan kommer ut i små droppar i den närmaste luften kring en person.

Har man tidiga symptom som  hosta, bör man däremot omedelbart ringa 1177 (dock inte uppsöka akutmottagning) för ställningstagande till provtagning, betonar hon. Via 1177 lotsas man vidare till vården, som ger instruktioner om hur kontakt med vården ska ske utan risk för att smitta ner andra, exempelvis i väntrum på vårdcentraler, akutmottagningar och närakuter.

På senare tid har Folkhälsomyndigheten analyserat prover från ett tiotal personer per dag som har den form av luftvägssymptom som hör till de tidiga symptomen. Bara ett fall (kvinnan i Jönköping) har visat sig bära sjukdomen.

– Vi har undersökt väldigt många analyser, de ospecifika symptomen är vanliga nu i influensatider, säger Karin Tegmark Wisell.

När det gäller risk för smitta så avgörs den inte av om man är ung eller gammal. Däremot visar rapporter från Kina att de är de äldre som löper risk för en svårare sjukdom när de väl drabbas. Men det finns rapporter om sjukdom och död till följd av viruset även i andra åldersgrupper.

Vanliga symptom för coronavirus är feber, hosta och trötthet. En del får även andningssvårigheter. En infektion av coronaviruset kan leda till lunginflammation, njursvikt och döden. Har man varit i Kina och har hosta feber eller andningssvårigheter ska man kontakta hälso- och sjukvården för bedömning och provtagning.

Totalt har nu nära 60 000 personer smittats av viruset, och enligt Kinas officiella siffror har över 1300 avlidit.

Sedan viruset bröt ut i december har Hubeiprovinsens över 50 miljoner invånare hållts avstängda från omvärlden.

WHO har utlyst internationellt nödläge (något som endast skett fem gånger tidigare) och klassat coronaepidemin som ett internationellt hot mot människors hälsa. I Sverige har Folkhälsomyndigheten i sin tur klassat coronaviruset som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, vilket innebär att smittade ska kunna isoleras mot sin vilja.

I nuläget kallas coronaviruset dock inte för pandemi. För den definitionen är kravet att ska det finnas en okontrollerad smittspridning på två kontinenter.

Inget vaccin finns ännu mot viruset; enligt WHO kan ett första vaccin vara framställt först inom ett och ett halvt år.

Men enligt en WHO-expert, Marie-Paule Kieny, kommer snart preliminära resultat av ett hiv-läkemedel, Kaletra, mot den nya coronavirusinfektionen, rapporterar Läkemedelsvärlden.

Under torsdagen höll EU:s medlemsländer krismöte om coronaviruset. Antalet bekräftade fall av det nya coronaviruset har än så länge varit få: 16 i Tyskland, 11 i Frankrike, 3 i Italien, 2 i Spanien, 1 i Belgien, ett i Finland och ett i Sverige.

Tidigare EU -medlemmen Storbritannien har registrerat 9 fall av coronaviruset.

LÄS OCKSÅ: Börsen håller andan – blir det en ekonomisk epidemi i Kina?