Ebba Busch (KD): Vill se mer politisk diskussion kring corona

Text: Redaktionen

Bild: TT

Kristersson om Hallengrens svar: tämligen obegripligt

I söndagens “Agenda” i SVT svarade socialminister att Sverige inte borde jämföras med andra länder på frågan om varför Sverige inte jämför fler coronatester, likt våra grannländer. Det fick moderatledaren Ulf Kristersson att vädra sitt missnöje på Facebook. Han svarade: Och varför inte det?

Och fortsatte:

”Andra länder har lyckats, och det kan inte vara omöjligt heller för Sverige. Men då måste den politiska viljan finnas. Min bestämda bild är att den har brustit hela tiden.”

Ebba Busch (KD) vill se mer politik kring corona

I en intervju med Svenska Dagbladet säger hon att hon tycker att regeringen inte tillräckligt har lett landet. I stället hävdar ledaren för partiet som driver frågan om att avskaffa regionerna, att regeringen litat allt för mycket på att regioner och kommuner ska ansvara för sjukvård och vård av de äldre. Hon poängterar att det inte är Folkhälsomyndigheten som styr Sverige.

– Vi har fortfarande en regering och en riksdag. Det finns ingen motsättning mellan att luta sig mot myndigheter och att ha en livlig politisk diskussion.

Bönder ska få mer makt mot livsmedelshandlarna

Coronakrisen har blottlagt sårbareheten i svensk livsmedelsförsörjning – nu vill flera aktörer se ny lagstiftning som ger bönderna mer makt. “Vi kan ju inte styra själva affärsförhållandena men det här är ett sätt att ge primärproducenterna större rätt gentemot detaljhandeln”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) till DN.

Debatter:

“Många bra förslag på satsningar för att ta oss ur krisen har presenterats. Men nya krav på social och miljömässig hållbarhet parat med ett alltmer digitaliserat näringsliv i snabb förändring gör att det inte är givet att dagens dominerande företag har lösningarna. Vi måste vända blickarna framåt”, skriver Anders Wijkman och Dennis Pamlin på DN Debatt.

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination. Därtill behövs masstestning för att få i gång ekonomin”, skriver flera företrädare för industrin på Di Debatt.

Många av de kriser vi ser i världen nu har ett svar. Inte i nyliberalism, nationalism, konservatism eller socialism utan i en grön solidarisk politik”, skriver Miljöpartiets språkrör Isabella Lövin och Per Bolund i en debattartikel på SvD.