»Elefantkyrkogården«: Här hamnade de avpolletterade myndighetscheferna

Text:

Bild: TT

– Man blir väldigt ensam skulle jag säga, och övergiven av sitt departement, säger Ann-Marie Begler, tidigare generaldirektör för Försäkringskassan.

Det är lätt hänt att en scen ur kultfilmen ”Office space” från 1999 dyker upp i huvudet när statliga ”elefantkyrkogården” på regeringskansliet kommer på tal. Kontorsarbetaren Milton kommenderas av sin chef att lämna den grå vardagen i kontorsbåset, och placeras istället i källaren, inträngd mellan värmepannan och elskåpet. Utom synhåll från ledningen förväntas han sysselsätta sig med oklara arbetsuppgifter, och går en lika oklar framtid till mötes.

Byt ut Milton mot en myndighetstopp och chefen mot valfritt statsråd så kommer du nära ett öde som har drabbat många generaldirektörer genom åren. Den så kallade ”elefantkyrkogården” på regeringskansliet är där regeringen placerar generaldirektörer som av ett eller annat skäl gjort sig oönskade. Långt bort från rampljuset. Senast i raden av avpolletterade chefer som gått dit är Dan Eliasson, tidigare generaldirektör för MSB.

Ann-Marie Begler avsattes från tjänsten på Försäkringskassan 2018, och blev istället generaldirektör på regeringskansliet. Nyligen begärde hon om entledigande för att gå till friskolekoncernen Academedias styrelse. Ann-Marie Begler säger till Fokus att en omplacering till ”elefantkyrkogården” innebär en chock, i alla fall blev det så för henne.

– Det är en personlig kris, annat ska man inte säga. Fruktansvärt jobbigt, men så är det för alla människor som får sparken.

Omplacerade generaldirektörer arbetar på regeringskansliet tills dess att deras förordnande löper ut, och under tiden förväntas de leda en statlig utredning. Vanligtvis blir arbetsplatsen Garnisonen i Stockholm. Generaldirektören får ett kontor i en 400 meter lång – i dagsläget coronatom – korridor. Vardagen där skiljer sig ofta markant från när man ledde tusentals anställda på en myndighet.

– Från det att man haft hundra mejl om dagen och klagat på det så sitter man där och tittar på sin telefon. Datorn kommer det möjligtvis något mejl på, i bästa fall. Kanske något om en utbildning. Men sen när utredningen kommer igång då kan det bli mycket jobb, beroende på vad man har för utredning, säger Ann-Marie Begler.

Under utredningens gång gäller frihet under eget ansvar. Långt ifrån alla generaldirektörer kommer in till kontoret. Morgonmöten där generaldirektörerna samlas är inget som förekommer.

Det är dock inte alla som får leda en utredning. Det har flera gånger rapporterats om att generaldirektörer på regeringskansliet saknar arbetsuppgifter. En av dem som länge inte hade något att göra var Ulla Sandborgh, tidigare gd för Svenska kraftnät. Hon fick vänta nästan ett helt år innan hon fick leda en utredning om näringslivets vattenhushållning.

– Jag tycker att det tog väldigt lång tid. Jag tycker att jag har en bra profil och kan hjälpa till med alla infrastrukturfrågor, men till slut var det jag som blev pådrivande, säger Ulla Sandborgh, och tillägger att hon i dagsläget är nöjd med sina arbetsuppgifter.

Vissa omplacerade generaldirektörer kanske inte är så ivriga att bistå regeringen som tog ifrån dem jobbet, och går därför sysslolösa länge. Men Maria Ågren, tidigare gd för Transportstyrelsen, säger att tur kan vara en faktor.

– Det är en fråga om tajming. Vad råkar finnas till hands? För mig fanns det lämpligt nog en utredning om bostadsbyggande, vilket passar mig och min bakgrund på ett bra sätt, säger hon.

Generaldirektörerna får dock, till skillnad från exemplet med kontorsarbetaren i källaren ovan, behålla lönerna de haft tidigare. Ofta rör det sig om sexsiffriga belopp. Systemet med ”elefantkyrkogården” har kritiserats för att det innebär ett slöseri med skattemedel. Utredningarnas komplexitet varierar från generaldirektör till generaldirektör, men enligt källor till Fokus motsvarar ett statligt utredningsuppdrag sällan en heltidstjänst.

Hade du en heltidstjänst?

– Man ska göra rätt för sin lön. Många generaldirektörer har lång erfarenhet och god kompetens, och då måste regeringskansliet både ge arbetsuppgifter och ställa höga krav på sina anställda, säger Ann-Marie Begler.

Försvarare hävdar att utan systemet skulle det i princip bli omöjligt att locka sökande till generaldirektörsposter.

– Hur ska man få människor att söka de här jobben när du från en dag till en annan kan bli avsatt? Det kan du bli i industrin också, men det finns fallskärmar där. Och man får en redovisning av skälen. Här har de möjlighet att flytta en av politiska skäl, säger Ulla Sandborgh.

Regeringskansliet skriver i ett svar till Fokus att det är departementet där generaldirektören är placerad som ansvarar för arbetsuppgifterna. Departementet ska i dialog med personen säkerställa att uppgifterna är "lämpliga och tillräckliga".

***

FAKTA: Generaldirektörer och direktörer på regeringskansliet

Namn Förordnad t.om. Tidigare uppdrag Lön
Ann-Marie Begler 2021-04-30* Gd Försäkringskassan 160 400 kr
Dan Eliasson 2022-12-31 Gd MSB 162 500
Jöran Hägglund 2021-07-31 Landshövding Jämtland 105 800
Magdalena Malm 2021-08-14 Direktör Statens konstråd 88 700
Ulla Sandborgh 2023-02-28 Gd Svenska kraftnät 123 900
Håkan Wåhlstedt 2021-01-29 Landshövding Västmanland 93 000
Maria Ågren 2021-02-28 Gd Transportstyrelsen 115 200

* Begärt om entledigande från 1 februari 2021