Fler kriminella kommer att avlyssnas redan i höst

Fler skjutningar och sprängningar ska stoppas med avlyssning.

Text: Anja Haglund och Lars Larsson / TT

Bild: TT

I propositionen om ökade möjligheter att använda så kallade hemliga tvångsmedel föreslås att avlyssning och hemlig kameraövervakning ska kunna användas i flera fall och även för andra typer av brott, med lägre straffvärde, än vad som gäller i dag.

Tvångsmedlen ska också få användas preventivt, i förebyggande syfte, för att utreda brott. I dag är det bara Säpo som kan använda hemliga tvångsmedel på det viset, men regeringen vill att det även ska gälla brott som är typiska i gängmiljöer som mord, människorov, sprängningar och grova vapen- och narkotikabrott.

Detta är något som polis och åklagare pekat på som "oundgängligt", enligt Gunnar Strömmer.

– Preventiva tvångsmedel ger polis och åklagare en möjlighet att, innan brotten är begångna, sätta in hemlig avlyssning för att förhindra att skjutningar och sprängningar ens äger rum.

Inte som Encrochat

Lagarna har skyndats på av regeringen och införs enligt plan redan den första oktober.

Men det går inte att gå så långt som att säga att svensk polis nu får tillgång till kriminellas kommunikation på samma sätt som fransk polis fick när de knäckte Encrochat.

– Det här är en viktig ingrediens, men det krävs även andra regeländringar vad gäller till exempel datalagringsfrågor för att nå dit, säger Strömmer.

I spåren av Encrochat har många fängelseår dömts ut och grovt kriminella anstiftare försvunnit från gatorna. Trots det har skjutningar och sprängningar fortsatt på rekordnivåer. Strömmer är dock övertygad om att de nya lagarna kommer att få effekt på den grova brottsligheten.

– Jag har ingen anledning att misstro den samlade erfarenhet som finns hos de brottsbekämpande myndigheterna om att det här är verktyg man verkligen har saknat.

Hårt ansträngd

Polisen har tidigare bedömt att preventiva tvångsmedel kommer att användas i ett hundratal ärenden per år. Samtidigt är den resurs som hanterar hemliga tvångsmedel redan ansträngd och behöver prioritera hårt.

– Jag utgår från och har inga indikationer på nåt annat än att de myndigheter som får verktygen också kommer att resurssätta olika funktioner så att man kan få fullt genomslag för dem.

Rikspolischef Anders Thornberg har tidigare sagt till TT att polisen kommer att vara operativa från dag ett när lagarna träder i kraft.

Den förra S-regeringen tillsatte de utredningar som förslagen grundar sig på.

Efter kritik från lagrådet har regeringen ändrat vissa förslag, till exempel blir det inte tillåtet med hemlig kameraövervakning på redaktioner och advokatkontor.