Gymnasieskolor och högskolor ska undervisa på distans: »Inget extra lov«

Text:

Bild: TT

– Sverige och svenska folket står under prövning. Nu är det viktigt skydda äldre och andra i riskgrupperna. Det här är en period av prövning, alla kommer på olika sätt påverkas. Men inför detta hot mot folkhälsan, ska vi göra allt vi kan, förklarade statsminister Stefan Löfven på förmiddagens presskonferens.

Från och med i morgon ska Sveriges gymnasieskolor och universitet och högskolor rekommenderas att gå över till distansundervisning. Eleverna ska studera hemma.

– Det här är inget extra lov, säger Stefan Löfven.

– Vi kan också behöva stänga förskolor och skolor, vilket förbereds. Då behövs också insatser för att föräldrar med samhällsviktiga funktioner kan få omsorg om sina barn och sådana insatser förbereds, sa han.

Anna Ekström säger att undervisningen ska fortsätta, men i en annan form:

– Undervisningen i gymnasieskolan inte bedrivas i skolan utan med distansundervisning. Det gäller även yrkesskolor och komvux. För eleverna gäller det att leva upp till förtroendet att sköta sina studier hemifrån.

LÄS OCKSÅ: Covid-19 drabbar riksdagen – endast 55 ledamöter får delta på plats

Med dagens tillkännagivande ska den lagliga möjligheten öppnas för möjligheten till fjärrundervisning för gymnasieskolan.

– Men vi fortsätter planera för extraordinära åtgärder. Fler skolor kan komma att behöva stängas. Om grundskolor behöver stängas måste också omsorgen för barn till föräldrar som jobbar i samhällsviktiga funktioner säkras, säger Anna Ekström.

– Kommunerna har ansvaret att säkerställa sådan omsorg. Planering pågår runt om i Sverige, för att säkra omsorg både dagtid och nattetid.

Regeringen blixtbereder ny lag som ger regeringen möjlighet säkerställa omsorg för barn med föräldrar som har samhällsviktiga funktion.

– Det förbereder vi med samtliga partier, och vi hoppas på rekordtid få en lagstiftning på plats, säger Anna Ekström.

– Det blir ingen undervisning i högskolorna lokaler, men undervisningen ska inte upphöra. Så många som möjligt ska kunna hålla igång sina studier.

­– Så länge undervisning bedrivs betalas studiemedel ut. Om den helt skulle ställas in lägger vi ett förslag som möjliggör att studerande vid högskolor och komvux ska kunna behålla sina studiemedel, förklarade högskoleminister Matilda Ernkrans.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.