Här är Fokus frågor som Anna Ekström inte vill svara på: »För omfattande«

Text:

Bild: TT

Fokus medarbetare Ulrika Fjällborg skriver i veckans nummer ett reportage om den svenska skolan. Och allt som skaver i den: Glappet mellan krav och resurser, många och otydliga

Regeländringar och den svällande arbetsbördan.

Inför publiceringen sökte hon ansvarig minister, Anna Ekström (S), som även varit generaldirektör för Skolverket, för en kommentar. Vanligt vid intervjuförfrågningar med statsråd är att pressekreteraren får veta de övergripande frågeställningarna, och inte sällan i vilket sammanhang svaren ska förekomma. Med hänvisning till tidsbrist bad Ekströms pressekreterare Anja L Sundberg om att få frågorna på mejl. Förhoppningen var att ministern skulle få möjlighet att svara mejlledes.

Ulrika Fjällborg frågade bland annat (alla frågor publiceras längre ner i den här artikeln) vilket betyg Ekström skulle sätta på den svenska skolan? Vilka de största problemområdena att åtgärda var? Om något bör göras åt det som många bedömare betraktar som ett nyckelproblem: att staten bestämmer över omfånget och kvalitetskraven i verksamheten, medan kommunen bestämmer budgeten?

LÄS OCKSÅ: Kampen om skolan – ekvationen som inte går ihop

Pressekreteraren kom då med ett nytt bud, att Fokus kunde få en intervju. Men så pass nära publiceringen i tid att svaren inte skulle komma med förrän i numret därpå. Ministern ville läsa reportaget i förväg, men eftersom att Fokus aldrig skickar hela texter innan de gått i tryck, sammanfattade Fjällborg reportagets innehåll tillsammans med sina frågor.

Dagen före att intervjun skulle ha ägt rum kom ytterligare ett bud: Ministern kunde inte längre svara på några frågor, med motiveringen:

”Vi måste tyvärr ställa in denna intervju i morgon. Det du vill fråga om är oerhört stora resonemang och berör många delar på skolans område. Det är ett för omfattande arbete för staben att förbereda, och just nu har vi extra mycket inför Pisa-undersökningen dessutom. Jag är ledsen för ändringen, men vi får inte ihop det, dessvärre”, skrev Anja L Sundberg.

Fokus publisher Claes de Faire:

– Det blir problematiskt när politiker till en allt högre grad gör sig otillgängliga. Det finns en poäng i tillgänglighet och att inte ständigt villkora vad medier får och bör göra i ett demokratiskt samhälle. Ett samtal bygger på aktörer som deltar och skolan är en svår men väldigt viktig samhällsfråga.

Anja L Sundberg, pressekreterare hos utbildningsministern, återkom under fredagseftermiddagen med en kommentar.

– Anna Ekström svarar på frågor från journalister varje vecka och tillmötesgår så många förfrågningar som möjligt. Det är mycket ovanligt att en intervju ställs in. Tidningen Fokus har ett något annorlunda arbetssätt; jag har innan publiceringen meddelat att utbildningsministern gärna ställer upp på en intervju kommande vecka i stället, och erbjudandet kvarstår, säger Anja L Sundberg.

Fokus har sökt regeringens presschef Odd Guteland för en kommentar.

Frågorna Anna Ekström inte svarade på:

Vad vill Anna Ekström ge svensk skola för betyg?

Vilka är de skolans största problemområden att åtgärda?

Hur tänker hon sig att göra det?

Hur ser hon på glappet mellan statlig styrning och kommunal finansiering?

Det finns likvärdighetsproblem runt om i landet. Ska staten överta huvudmannaskapet för skolan från kommunerna?

Hur påverkar friskolereformen detta?

Vilka åtgärder behövs för att folk ska vilja bli lärare igen, bli rektorer?

Forskare säger att politiker ska: ge resurser och låta tusen blommor blomma, lita på att lärare och skolledare vet vad som funkar i praktiken. Vad säger du om det?

Du har sagt att du vill lagstifta om mobilförbud i skolan. Varför? Det är väl just en sådan detalj en huvudman kan styra utan regeringens hjälp?