Historiskt stor kö för att få en operation i Sverige: »Covid har ställt till det«

Text:

Redan när första halvåret med sjukvård under pandemin undersöktes, jämfört med samma period 2019, kunde man konstatera att operationerna minskat kraftigt.

Knäprotes, urinläckage och övervikt var de operationsformer som minskat mest, med upp till 74 procent av operationerna inställda.

Högst volymer och därmed flest antal patienter som drabbats av förseningarna, har operationer för ögon, gråstarr och ortopedi. Där har antalet operationer minskat med upp till 45 procent under perioden.

Vårdskulden är enligt Spor uppe i 91 000 operationer för hela 2020, en ökning med ytterligare 3000 framskjutna operationer sedan september, då vårdskulden beräknades till 88 000 operationer (siffror från SKR:s register Väntetider i vården).

April och maj 2020 var de månader då flest operationer i landet uteblev.

443 000 operationer hade genomförts vid 2020:s utgång. Minskningen mellan 2020 och och 2019 är är den största nedgången på 30 år.

– Vi har aldrig haft en nedgång under hela 1990- och 2000-talet där operationskapaciteten minskat så här mycket. Så covid har verkligen ställt till det för oss, säger Gunnar Enlund, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala och ansvarig för Spor, till Sveriges Radios ekoredaktion.

Läkarförbundet ser med stor oro på hur operationer och läkarbesök ställs in för att hantera covid-19-sjuka.

“Det är  i grunden rätt prioritering, men de stora skillnaderna mellan regionerna är slående och skapar en ojämlik rätt till vård beroende på var du bor. Samtidigt ser vi att andra länder lyckas bättre” skriver Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale, i en debattartikel i Läkartidningen.

För att arbeta bort vårdskulden på ett år krävs en ökning av kapaciteten inom hela specialistvården, något som är svårt både när det saknas specialister och vårdplatser.

En ny enkätundersökning från Läkarförbundet med över 2500 svarande läkare från både offentlig och privat vård visar att 95 procent av läkarna känner oro för vårdskulden.

50 procent svarar att de redan idag inte får tillräckligt med återhämtning för att klara av både jobb och privatliv.

Fler specialister i allmänmedicin behövs, anser Läkarförbundet. De närmaste fem åren behövs över 1200 nya allmänspecialister för att det ska räcka till.

Förbundet efterfrågar en genomlysning av den nuvarande regionindelningen som bedöms bristfällig. Vårdköerna skilde sig över regionerna redan för pandemin.

En jämförelse mellan Danmark och Sverige visar att länderna kommit igång olika snabbt med behandlingar och operationer under pandemin.

I Danmark kom operationer igång redan under våren, och har gått tillbaka till normal kapacitet. I Sverige har inte sjukvården kommit upp i samma nivå som före pandemin i samtliga 21 regioner.

Läkarförbundet önskar en ökad nationell styrning av sjukvården på det sätt som Danmark organiserat sig.

“Om vi jämför läget i Sverige med situationen i Danmark  visar det sig tydligt att styrningen av sjukvården varit avgörande för hur snabbt de olika länderna kommit i gång med behandlingar och operationer under pandemin” skriver Sofia Rydgren Stale som beskriver det kommunala självstyret i regioner som “en våt filt över verksamheten, vilket hindrar och bromsar en effektiv sjukvård för patienternas bästa.”