Insekten som kostar svenska skogsägare miljarder

Granbarkborren orsakar miljardförluster för Sveriges skogsägare – och problemet verkar vara här för att stanna.

Text:

Bild: Christel Lind / TT

Man skulle kunna tro att det är goda tider för Sveriges skogsägare. Pandemins renoveringsvåg har drivit upp priserna på trävirke till exceptionella nivåer – men vinsten hamnar i första hand och sågverk och massabruk. Och under tiden brottas skogsägarna med ett allvarligt problem: granbarkborren. 

Den lilla insekten, omkring en halv centimeter lång, har ett distinkt modus operandi: det lägger ägg i granar, varpå larverna äter sig ut genom träet. Träden blir sköra, går sönder och dör, och träet blir obrukbart som virke. I stället måste det säljas som brännved – för en bråkdel av pengarna det annars hade varit värt. Tredje kvartalet 2022 var de genomsnittliga priserna på sågtimmer av gran 721 kronor per kubikmeter i Götaland, medan en kubikmeter brännved ger ungefär en hundralapp.

– Om man som skogsägare är tillräckligt snabb kan man rädda en hel del av virkesvärdet när man ser att man får skador. Avverkar man fort kan man få ut en hel del sågtimmer trots granbarkborrarna, men det blir också en del brännved. För hela skogsnäringen handlar det om miljardförluster, säger Sofia Backéus, LRF Skogsägarnas expert på skogsskötsel och klimat.

8 miljoner kubikmeter

Granbarkborren lämnar karaktäristiska spår i träet. Foto: Harald Kloth (CC BY-SA 4.0)

Granbarkborren är inget nytt fenomen, men det har eskalerat kraftigt de senaste åren. Enligt Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) går orsaken att spåra tillbaka till den ovanligt långa och varma sommaren 2018. Barkborrarna, som annars förökar sig en gång per år, hann i södra Sverige med två generationer på en sommar. Samtidigt var granarnas motståndsförmåga redan nedsatt av torkan. Det ledde inte bara till att många granar dog 2018, utan också att det fanns så många insekter året därpå att skadorna på skogen blev ännu större 2019. 

Och granskogarna har fortfarande inte återhämtat sig.

– Årets inventering är inte helt färdig, men skadorna ser ut att ligga kvar på samma nivå som de senaste åren: omkring åtta miljoner kubikmeter, säger Backéus.

Klimatförändringarna gynnar granbarkborren

Det avverkas ungefär 90 miljoner kubikmeter på ett år, vilket innebär att närmare en tiondel är skadad. Men för enskilda skogsägare kan situationen vara betydligt värre, särskilt i södra Mälardalen dit skadorna är koncentrerade. 

Skogsstyrelsen uppskattar att mängden skadad skog i Sverige under ett år nu är lika stor som under hela perioden från 1960–2017. Enligt SLU har alla utbrott av granbarkborrar hittills upphört efter några år när skogen hunnit återhämta sig. Samtidigt kan vi av allt att döma räkna med att problemen blir värre framöver. Det varmare klimatet riskerar att göra somrar som den 2018 vanligare, då insekterna hinner med två generationer samtidigt som granarnas motståndskraft är sänkt av torkan. Risken är att angreppen av granbarkborrar blir både vanligare och större de kommande åren.

Läs även: Striden om skogen