Källor: »Ultimata krav« från Svenskt Näringsliv fick parterna att backa

Text:

Bild: TT

Svenskt Näringsliv, LO och privattjänstemannakartellen PTK kunde inte komma fram till en lösning i LAS-frågan inom den utmätta tiden, till september månads utgång. Men det är parterna som satt tidsgränsen, helt enkelt eftersom de vanliga avtalsförhandlingarna sätter igång nästa vecka.

Fast det utesluter inte nya försök. Och staten har ett eget verktyg för att bidra till lösningar i arbetskonflikter i Medlingsinstitutet. Där finns det ett antal medlare som redan agerat i andra strider mellan facken och arbetsgivarna. Till exempel skulle regeringen/Medlingsinstitutet kunna be tidigare TCO-ordföranden Sture Nordh och tidigare vice vd i Svenskt Näringsliv Jan Peter Duker medla i LAS-frågan.

Även tidigare har också facken diskuterat en uppgörelse som inte täcker in allt som nu diskuterats. Då skulle till exempel frågan om saklig grund vid uppsägning, som ska ha varit knäckfrågan i de nu avslutade förhandlingarna kunna brytas ut. Och kanske förpassas till en ny utredning.

Förutom reglerna om saklig grund har LO drivit frågan om begränsningar av visstidsanställningar i förhandlingarna. De runt 16–17 procent av de anställda som i dag har osäkra anställningsformer finns främst inom LO-yrken. Det har varit LO:s ”offensiva” fråga i LAS-debatten och den fråga som statsminister Stefan Löfven också lyft fram som den som främst måste lösas i förhandlingarna.

– Vi vill ha stopp på allmän visstid. Det kommer behövas till exempel om man har ett speciellt projekt, arbetsanhopningar eller något annat skäl. Men att bara säga att man behöver någon på visstid utan skäl, det är tycker vi är fel, sa Stefan Löfven till Aftonbladet under valrörelsen 2018.

Enligt källor med insyn var LO, Svenskt Näringsliv och PTK mycket nära att nå en uppgörelse under gårdagen. Så sent som i går kväll var bedömningen att man skulle kunna enas. Men i natt ställde Svenskt Näringsliv så kallat ultimata krav som varken LO eller PTK kunde gå med på. Troligen i fråga om saklig grund.

Ingen är nu egentligen nöjd med att förhandlingarna gått i stå. Centerpartiet och Liberalerna som drev igenom en ”moderniserad arbetsrätt” i Januariavtalet vill inte driva fram en regeringskris som kan bli följden om en lagstiftning grundad på LAS-utredningens förslag läggs fram. Liberalerna ligger i dag under riksdagsspärren, och vid ett nyval skulle de riskera åka ut och marginaliseras som parti. Centerpartiet är de som verkar ha trivts bäst med JA-samarbetet och ser inte fram mot nya utdragna regeringsförhandlingar som efter valet 2018.

Svenskt Näringsliv vill liksom facken hålla liv i den svenska modellen. Att avtalsförhandla under hot om lagstiftning skulle kunna sätta fart på konfliktviljan i facken. Kommunals ordförande Tobias Baudin sa till exempel i morse att de nu tänker föra in frågan om visstidsanställningar i avtalsrörelsen.

Ett möjligt stoppdatum för en ”förlängning” är nu den 26 oktober, då remisstiden på LAS-utredningen går ut. Den tidigare fackförbundsordföranden Stefan Löfven kommer heller inte vara overksam i ett läge som detta. Förmodligen kan det redan i veckan äga rum diskreta kontakter mellan Löfven och parterna, och då inte riktade enbart mot närstående LO.

Även om LO-sidan haft olika uppfattningar om hur långt man kan kompromissa i LAS-frågan kan ett avtal om LAS och omställning vid arbetslöshet drivas igenom med ett majoritetsbeslut i LO – även om alla förbund inte är med. Om LO och PTK tecknar ett sådant avtal med Svenskt Näringsliv så gäller det hela den privata arbetsmarknaden.

Det nuvarande huvudavtalet är till exempel inte undertecknat av Byggnads, Transport och Målarna. Men innehållet i avtalet gäller dem ändå.

Går man tillbaka i historien så finns framför allt ett exempel på när samtliga LO-förbund inte ställt sig bakom omvälvande beslut: Saltsjöbadsavtalet som ingicks 1938, men aldrig skrevs under av Transport, Målarna, Byggnads och Typograferna.

***

FAKTA Saltsjöbadsavtalet

Den 20 december 1938 enades arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer om ett huvudavtal mellan arbetsgivarorganisationen SAF och LO i Gula salongen på Grand Hotell Saltsjöbaden. Det kom efter en lång tid av omfattande strejker, där det å ena sidan fanns en oro för att regeringen skulle gripa in med lagstiftning för att hindra strejker och lockouter, och å andra sidan fanns stora motsättningar på arbetsmarknaden och i samhället i stort.