Koranbrännaren som tycker Sverige är fullt

Föreläsaren och poddaren Omar Makram brände koranen på Youtube – och fick stanna.

Text:

Bild: TT

Förra veckan beslutade Migrationsverket att den uppmärksammade koranbrännaren Salwan Momika ska utvisas från Sverige. 

”Jag lämnar inte Sverige, jag kommer att leva och dö i Sverige”, kommenterade Momika själv beskedet för SVT och det mesta talar för att han får rätt. Att utvisa någon till ett land där man riskerar att utsättas för tortyr eller dödsstraff är nämligen inte tillåtet. Och Migrationsverkets beslut åtföljdes mycket riktigt av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fram till den 16 april nästa år, eftersom det finns hinder att verkställa utvisningen.  

”Det vi har konstaterat att den här personen riskerar att utsättas för tortyr och omänsklig behandling om han återvänder till sitt hemland. Därför har vi beslutat att det föreligger ett hinder för att verkställa utvisningen”, sa verkets presschef Jesper Tengroth till TV4.  

Salwan Momika registrerades som invandrad till Sverige i april 2021. Skälet till att han inte får stanna är höljda i dunkel, eftersom utvisningsbeslut alltid är sekretessbelagda. Enligt Migrationsverket uppgav Momika oriktiga uppgifter om sina skyddsbehov när han ansökte om uppehållstillstånd vid ankomsten, men mer än så vill verket inte yppa. 

Enligt Salwan Momika själv handlar det om något helt annat: 

”Jag misstänker att det finns dolda politiska motiv bakom detta beslut. Jag kommer att överklaga”, sa han till SVT. 

Salwan Momika. Foto: Johan Nilsson / TT

Och hans advokat, Alice Cullberg, menar att Migrationsverket inte har tillräckligt stark bevisning för sitt beslut. Frågetecknen kring utvisningsbeslutet fick ytterligare bränsle av att Momika i augusti kallades till möte med Migrationsverket för att, enligt uppgift till SVT, frågas ut om ett antal bilder från Irak, där han ska ha setts med vapen i militära miljöer och att det skulle kunna finnas bevis för att han har varit aktiv i en milisgrupp. Kan anledningen till utvisningsbeslutet vara att han anses utgöra hot mot rikets säkerhet? 

Oavsett skälet står en sak klar: någon utvisning kommer inte kunna genomföras till ett land där han löper överhängande risk att utsättas för tortyr eller dödsstraff. Och att skända koranen innebär att man kan vara föremål för just en sådan behandling i Irak och många andra muslimska länder.  

Uppehållstillstånd

Det vet debattören och föreläsaren Omar Makram mer om. Han driver även en av Sveriges populäraste samhällspoddar, Sista måltiden, tillsammans med bland andra författaren och före detta polisen Mustafa Panshiri.  

Omar Makram blev känd när han för sex år sedan skändade en koran genom att spotta på den, riva ut sidor och slutligen elda upp den i ett Youtubeklipp som fick snabb spridning över världen – vilket ledde till att han fick uppehållstillstånd i Sverige.  

– Jag har noterat att många i Sverige jublar över Salwan Momikas utvisningsbeslut, från vänster till höger. De kanske tycker att han destabiliserar Sverige eller hotar säkerheten. Men vill vi ha ett säkrare Sverige borde man börja med alla tusentals jihadister som enligt Säpo finns i Sverige, säger Omar Makram till Fokus.  

Omar Makram är född 1985 i Egypten och växte upp i Kairo i en konservativ sunnimuslimsk familj. Hans flykthistoria började på ett café i Kairo 2011, där han delade sina religionskritiska tankar med en kamrat. En grupp män hörde vad han sa och hotade att straffa honom om staten inte gjorde det. Han polisanmälde hoten – men det slog tillbaka mot honom själv. Han blev själv misstänkt för brott mot Egyptens blasfemilagar, hotades med ett långt fängelsestraff och flydde landet.  

Så småningom kom han till Sverige sommaren 2014 och sökte asyl här. Migrationsverket trodde varken att han hade lämnat sin muslimska tro eller att han skulle råka illa ut om han återvände.  

– Jag hade då bara ett val för att bevisa att jag hade lämnat islam. Jag skändade koranen 2017 i en Youtubevideo och redogjorde för min ateistiska livsåskådning.  

De reaktioner som följde gjorde det uppenbart att han skulle drabbas av religiös förföljelse, och visade att sådan kunde drabba även ateister. Ett återvändande till Egypten skulle leda till fem års fängelsese för Makram, enligt artikel 98 i landets strafflag. Men i själva verket kunde fängelsevistelsen bli väsentligt längre än så.  

– Rättssäkerheten är obefintlig för dem som arresteras. De har rätt att hålla någon häktad i princip hur länge som helst. Människor har varit fängslade i tio år innan de ens kommer till rättegång, säger han.  

"Sverige bör bli det minst attraktiva landet"

I Irak, dit Salwan Momika möjligen ska utvisas till, är förhållandena likartade – och möjligen ännu värre – för den som lämnar sin religion eller vanärar profeten. Irak har dessutom under sommaren begärt att Sverige utlämnar honom dit. Momika själv har sagt att de kommer att vilja ta livet av honom.  

Omar Makram vill inte gå in på omständigheterna kring just Momikas utvisningsbeslut, eller om koranbrännaren har gjort rätt eller fel med sina aktioner. Men han kritiserar reaktionerna från många håll i Sverige.  

– Många verkar tro att han utvisas för att han bränner koranen. Men om så vore fallet skulle det ju innebära att Sverige indirekt dömer honom till fängelse eller tortyr för blasfemi. Vill vi medverka till det? 

Han menar i stället att kritiken borde riktas mot dem som hotar yttrandefriheten här.  

– Om jihadister flyttar fram sina positioner genom att hota med våld så vet vi aldrig var det slutar. De kommer inte bli nöjda med att vi förbjuder koranbränningar, de kommer fortsätta att vilja förbjuda saker som vi i dag ser som självklara i en demokrati, säger Makram.  

Han tycker också att människor som öppet stödjer terror inte ska få bli svenska medborgare och att ett medborgarskap ska kunna återkallas vid sådana sympatiyttringar.   

– Det är så sorgligt att svenskarna inte har värderat ett medborgarskap i Sverige högre. Nu är landet hotat av människor som vill inskränka demokratin och de blir fler och fler. De av Säpo utpekade islamistiska terrorhoten bör omedelbart bli av med sina medborgarskap.   

Även om han själv fick uppehållstillstånd i Sverige på grund av att han skändade koranen, så anser han inte att Sverige bör ta emot fler liknande fall.  

– Sverige har tagit sin andel. Jag tycker att islamkritiker ska få asyl, men Sverige har gjort sin del nu. Andra länder i Europa får ta ett större ansvar. Sverige bör bli det minst attraktiva landet att söka sig till för flyktingar just nu.

***