Larmet: Fullt på Sis – barn kan mörda i sommar

Regeringen har i dag kallat till krismöte om den akuta platsbristen på Sis. Risken är stor att flera av de personer som står i kö just nu begår allvarliga brott.

Text: Niklas Svahn / TT

Bild: TT

Branschorganisationen Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slår larm i en hemställan till regeringen. Bristen på slutna vårdplatser är akut och oacceptabel.

Unga som kan vara involverade i kriminalitet står på kö för en plats och polisen bedömer att flera av dem har en mycket hög risk att genomföra skjutningar eller att själv bli skjutna.

Enligt den senaste statistiken från Statens institutionsstyrelse (Sis) står 58 barn och unga i kö som är i akut behov av slutenvård (LVU).

"Mycket hög risk"

"Situationen har allvarlig påverkan på socialtjänstens och polisens förmåga att utföra sina uppdrag, att skydda barn och unga och att skydda allmänheten", skriver SKR i hemställan från den 24 juni och riktar sig till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

"Regeringen måste beakta den realitet där barn begår och drabbas av fruktansvärda brott i form av skjutningar och sprängningar."

Dessa personer behöver plockas bort från gatan, fortsätter SKR.

"Under tiden begås mord, av barn."

Platsbristen finns över hela landet men är som mest akut i storstäderna. Väntetiderna bedöms till fem eller sex veckor. I Järva i Stockholm, med flera särskilt utsatta områden, är läget så allvarligt att stadsdels­förvaltningen planerar att lex Sarah-anmäla sig själv för att få hjälp med situationen.

Polisen har samtidigt varnat föräldrar och allmänhet för att rekryteringen av barn och unga till kriminella gäng riskerar att öka under sommaren. Bristen på Sis-platser och ungdomar som avviker från andra placeringar beskrivs som en stor utmaning.

Krismöte med ministern

I dag hålls därför ett digitalt krismöte på socialdepartementet med socialtjänstministern, SKR:s storstadsnätverk och Sis myndighetsledning.

Enligt SKR behöver regeringen och Sis agera omedelbart för att underlätta situationen. I dagsläget bör behovet av antalet platser på låsta avdelningar gå före vårdbehovet, det är alltså viktigare att barn får en Sis-plats än att vårdkvaliteten blir den optimala, enligt organisationen.

Nybyggnation av lokaler krävs, däribland modulhus och andra byggnader, och utskrivningen av unga behöver bli mer flexibel, fortsätter man.

SKR tycker inte heller att LVU-platser (Lagen om vård av unga, som de flesta placeras efter) ska omvandlas till LSU-platser (Lagen om sluten ungdomsvård), som tilldöms ungdomar för bland annat mord, dråp, misshandel, sexualbrott, rån och narkotikabrott.