M-ledamot förlorar sin utskottsplats

Den moderata riksdagsledamoten Ellen Juntti förlorar sin plats i civilutskottet, rapporterar Altinget.

Text: TT

Bild: TT

Juntti röstade mot partiledningen i våras i frågan om könstillhörighetslagen, men har sedan dess fortsatt med sitt arbete i utskottet – fram till i dag.

"Som bestraffning för att jag röstade nej till byte av juridisk kön för 16-åringar, lämnar jag Civilutskottet. Ibland måste man ta beslut även när man inser att det ger negativa konsekvenser. Men jag ångrar mig inte!" skriver Juntti på plattformen X.

Fokus var först med att rapportera att hon inte tänkte rösta ja i riksdagen då tidningen intervjuade henne ett par månader före omröstningen.

”Att bryta mot riksdagsgruppens arbetsordning och gå emot den gemensamma politiska hållningen kan få konsekvenser, vilket det nu har fått för ledamoten i fråga. Det handlar alltså inte om en avvikande uppfattning i sakfrågan utan att ledamoten inte följt de gemensamma regler riksdagsgruppen har”, säger Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson i en skriftlig kommentar till tidningen.

Utöver Ellen Juntti valde också socialdemokraten Patrick Björck att gå emot sitt partis linje i frågan om könstillhörighetslagen i våras. Han fick strax efter det lämna sin plats i skatteutskottet.

Ellen Juntti är fortfarande suppleant i justitieutskottet.

***