Macchiarini fälls för brott mot en av sina patienter

”Stjärnkirurgens” plaststrupar ledde till svåra kroppsskador och långvarig lidande för hans tre patienter. Men de två första operationerna var försvarliga, enligt tingsrätten.

Text: TT

Bild: TT

Den tredje transplantationen borde dock aldrig ha skett, enligt domaren. Operationen ägde rum 2012, på en ung kvinna från Turkiet med en skadad luftstrupe. Dessförinnan hade två män genomgått liknande ingrepp, där deras cancerdrabbade luftstrupar ersatts med syntetiska – något som beskrevs som en enorm framgång vid den tiden. Men ingreppen gick helt fel. Transplantaten fungerade inte och svåra komplikationer uppstod.

Nu fälls den ansvarige kirurgen, Paolo Macchiarini, för operationen mot den unga kvinnan. Solna tingsrätt bedömer denna som vållande till kroppsskada, grovt brott. Påföljden blir villkorlig dom.

Tingsrätten anser att ingreppen inte stod i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. För de två första patienterna bedöms dock operationerna som försvarliga, mot bakgrund av patienternas tillstånd och att kirurgen handlat i nöd, i rättslig mening.

Men vid tiden för den tredje operationen borde kirurgen enligt tingsrätten ha avstått från att låta ännu en patient genomgå ingreppet.

– Med tanke på vad han då kände till om hur det hade gått med de två första patienterna stod inte nyttan med operationerna i proportion med de risker som fanns. Det var inte försvarligt, utan det var oförsvarligt, säger rådman Ewa Lindbäck, en av juristdomarna i målet.

– Han borde ha avstått från ingreppet och tagit till andra åtgärder. Om det varit att lindra eller göra ingenting alls – det uttalar vi oss inte om. Men det här skulle han inte ha gjort, fortsätter Lindbäck.

Den förste patienten fick allt värre symptom från luftvägarna månaderna efter operationen och fick återkomma till sjukhuset för olika behandlingar ett stort antal gånger innan han avled i januari 2014. Obduktionen visade att plaststrupen då satt nästan helt löst och omgavs av död vävnad, varig vätska och svamp.

Den andre patienten dog plötsligt, 16 veckor efter transplantationen. Ingen information om dödsorsaken finns i KS journaler.

Kvinnans implantat började kollapsa våren 2013 och under sommaren gjordes en omtransplantation. Ytterligare svåra komplikationer tillstötte – under åren på KS genomgick patienten nära 200 olika kirurgiska ingrepp. Kvinnan vårdades senare i USA, där hon avled 2017.

Paolo Macchiarini har hela tiden nekat till brott och hävdar att operationerna på de tre patienterna gjordes som en livräddande åtgärd och att implantatet var det enda alternativet för dem.

Åklagarna hade åtalat honom för grov misshandel, men att brottet i stället bedöms som vållande till kroppsskada har att göra med hur tingsrätten bedömt kirurgens uppsåt. Han har insett riskerna med ingreppet han döms för men ingenting talar för att han för att han varit likgiltig inför att det skulle leda till svåra kroppsskador och ett långvarigt och svårt lidande, anser domstolen.

”Han har däremot agerat oaktsamt i sådan grad att han ska dömas för vållande till kroppsskada”, skriver Solna tingsrätt i sin dom.

Det brottet har ett lägre straffvärde än vad misshandel skulle ha haft, och bedöms inte nå upp till ett års fängelse. Därför finns inte skäl att överväga fängelse som påföljd, skriver rätten.

”Eftersom något annat inte har framkommit än att Paolo Macchiarini är ostraffad och lever under ordnade förhållanden ska påföljden bestämmas till villkorlig dom. Med hänsyn till den långa tid som har gått sedan gärningen begicks ska den villkorliga domen inte förenas med ett bötesstraff”, står det i domen.

Fakta: Processen mot Macchiarini

Hösten 2020 åtalades kirurgen Paolo Macchiarini för grov misshandel av tre av sina patienter, två män och en kvinna, som transplanterades med syntetisk luftstrupe 2011–2012.

I sin stämningsansökan skriver åklagaren att ingreppen skett "helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet" och att det brutit mot lagen då "det inte utgjort led i någon form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie". Gärningarna ska enligt åklagaren bedömas som grova bland annat då de orsakat "svåra kroppsskador och ett mycket svårt lidande".

I andra hand yrkar åklagaren på att kirurgen ska dömas för vållande till kroppsskada, grova brott.

Den 16 juni dömdes Paolo Macchiarini till villkorlig dom för vållande till kroppsskada, grovt brott, mot en av hans patienter. Han friades i de andra två fallen.

Källa: Åklagarmyndigheten, Solna tingsrätt

***