Magdalena Andersson beräftar: Ingen skattereform före valet

Text:

Magdalena Andersson tror att ”huvuddragen” i en skattereform kan bli klara före valet 2022, men att lagstiftningen kräver längre tid.

– Det här kommer att vara en jättestor nöt att knäcka, det är bara att vara öppen och ärlig med det, säger Magdalena Andersson.

Att en skattereform skulle dröja till efter valet kunde Fokus berätta redan i oktober i år.

I Januariavtalet var regeringen och C och L överens om att genomföra en ”omfattande skattereform”. Och gav ett prov på konsten att skriva långa meningar:

”Reformen ska öka sysselsättningen och antalet arbetande timmar med sänkt skatt på jobb och företagande, bidra till att klimat och miljömål nås, stärka Sveriges konkurrenskraft, utjämna dagens växande ekonomiska klyftor, sänka marginalskatten och uppnå att färre betalar statlig inkomstskatt, förenkla genom att begränsa undantag, minska hushållens skuldsättning och bidra till att förbättra bostadsmarknadens funktionssätt, öka finanssektorns skatteandel och långsiktigt trygga välfärden”.

I en intervju med Fokus bekräftade även Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni att man vill föra frågan framåt samt få med M/KD i samtalen.

Men när skattereformen ska genomföras tidsattes inte. Beskeden under hösten har varit att ”processen om processen” pågår. Idealet vore att en skattereform kan formeras över blockgränserna.

Fast i dag är blockgränserna rätt oklara, och det förefaller till exempel finnas olika uppfattningar om Sverigedemokraterna ska vara med i utredningsarbetet eller inte.

Men också vid den senaste stora skattereformen fanns en önskan om en bred uppslutning, men bakom »Århundradets skattereform« 1990–91 stod de två partierna S och FP.