Miljöpartiet vill ge ensamkommande amnesti: »Blivit helt upp och ner«

Text:

Bild: TT

Gymnasielagen omfattar de ensamkommande flyktingbarn som kom under hösten 2015 men hann fylla 18 år innan deras ärende utreddes, vilket gjorde att de fick sin asylansökan prövad enligt vuxnas kriterier, samt de som Migrationsverket skrev upp i ålder.

Lagen, som bankades i april 2018, orsakade stor debatt och gick igenom på grund av att centerpartiet spräckte Alliansen och röstade för lagförslaget.

– De unga asylsökande som hamnat i kläm genom hastigt förhastade tillfälliga lagstiftningar, långa handläggningstider ska inte straffas för att regeringen byggt upp ett oöverskådligt regelverk, sa Annie Lööf till SVT på en presskonferens då.

Enligt lagen får de möjlighet att stanna i Sverige för att gå klart gymnasieutbildningen och sedan skaffa jobb med ”varaktig försörjning” senast sex månader efter examen. Om Migrationsverket anser att de lyckats med det i åtminstone två år efter beslutet kan de få permanent uppehållstillstånd, PUT.

Miljöpartiet och Moderaterna var båda emot lagen, men av olika skäl. Medan miljöpartiet ville ge hela gruppen allmän amnesti var oppositionen helt emot den. Nu lyfter Miljöpartiet amnestifrågan igen:

– Eftersom situationen är så exceptionell. De här ungdomarna ställs ju inför en ännu omöjligare situation nu, säger Rasmus Ling, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson, och syftar på coronakrisen.

Många av dem går praktiska linjer som är svåra att slutföra med kvalitet genom distansundervisning:

– Både deras skolgång och arbetsmarknadsläget har blivit helt upp och ner, säger han.

Moderaterna har inte heller ändrat åsikt. Maria Malmer Stenegard är riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson. Hon håller med om att coronakrisen förändrat förutsättningarna:

– Men gymnasielagen utformades på sådant sätt att konjunkturen får en avgörande betydelse i frågan om uppehållstillstånd. Detta visste vi och flera tunga remissinstanser redan när lagstiftningen föreslogs, säger hon till Fokus i en mejlväxling.

– Moderaterna röstade nej till gymnasielagen eftersom den är inhuman och orättvis. Lagen innebar ett undantag för en grupp som har bedömts sakna skyddsskäl. En amnesti skulle innebära ett undantag från undantaget, vilket vore orimligt. Om Sverige ska få en långsiktigt hållbar migrationspolitik kan vi inte besluta om amnestier för en grupp som bedöms sakna skyddsskäl.

Coronapandemin slår hårt mot hela samhället, menar Maria Malmer Stenegard (m). Just därför bör även de få åtminstone regellättnader kontrar Rasmus Ling (mp).

– Vi har sänkt tröskeln till a-kassan retroaktivt och sett många långtgående förslag och paket för alla möjliga grupper. Vi ser behovet av att vidta åtgärder på migrationsområdet också, och där är ensamkommande en viktig grupp, säger han, men tycker också att man behöver se över reglerna om uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare som permitteras från svenska företag.

– Om det är människor som är efterfrågas av företag ska vi inte låta stelbenta regler stå i vägen, säger han.

LÄS OCKSÅ: Gymnasielagen gav en andra chans – nu avgörs vilkas om får stanna