Nästan var tolfte S-väljare stödjer Hamas dåd

Var tjugonde svensk tycker att Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober var berättigad, enligt Fokus/Novus. Och bland unga är det ännu fler.

Text:

Bild: Getty Images

Konflikten mellan Israel och Palestina har väckt starka känslor åtminstone sedan 1948. Frågan har varit nedprioriterad de senaste åren i Sverige, mest på grund av andra mer akuta krig och geopolitiska spänningar, men efter Hamas terrorangrepp mot Israel den 7 oktober riktas strålkastarljuset åter mot Mellanöstern. 

Av en färsk undersökning från Fokus/Novus framgår att svenska folket har mycket liten förståelse för Hamas attack. Fyra av fem svenskar, 81 procent, svarar ”nej” på frågan om den var berättigad. Endast 5 procent svarar ”ja”, 14 procent vet inte. Bland undergrupperna kan noteras att yngre personer – åldern 18-34 år – är dubbelt så benägna att stödja Hamas, där svarar 10 procent ja. Bland rödgröna väljare är också sympatierna för Hamas något starkare än för befolkningen i gemen. Samtidigt ska understrykas att även i dessa grupper är det en stor majoritet som inte anser attacken berättigad.  

Samtidigt är förståelsen för Israels angrepp mot Gaza efter den 7 oktober också begränsad hos svenskarna. Visserligen säger fler, 34 procent, att motangreppen är berättigade, men 50 procent svarar nej på frågan (ungefär lika många svarar ”vet ej” som på första frågan, 17 procent). 

Novus vd Torbjörn Sjöström menar att undersökningen bekräftar bilden av hur pass svårt vi tycker det är att förhålla oss till den här konflikten. 

– Siffrorna visar ju tydligt att många inte vågar ta ställning och att de önskar vara neutrala i frågan. Folk uppfattar nog detta som en oerhört känslig och invecklad konflikt med många lager och nyanser. Man tycker att det är för jobbigt att välja en sidas parti för att det blir ett så pass stort ställningstagande, säger Sjöström.  

– Det är en så pass långdragen och infekterad konflikt och jag tror att det delvis för oss svenskar uppfattats som att man måste ta ställning i en fråga som man kanske inte har jättestor koll på eftersom att det var länge sedan den var så pass aktuell som den är i dag.  

Men Torbjörn Sjöström menar att fokus i världspolitiken kan skifta snabbt och därmed även nyhetsrapporteringen. Han drar paralleller till en undersökning som gjordes i samband med att Ryssland invaderade Ukraina våren 2022, en konflikt som snarare förenade än polariserade svenskarna.   

– Stödet för Ukrainarna var unisont i Sverige. I princip alla var överens om att invasionen var fruktansvärd och att det inte gick att rättfärdiga den. I konflikten mellan Israel och Hamas som är den dagsaktuella konflikten så är det uppenbart att många väljer att inte ta någon sidas parti och undviker hellre att ta ställning i frågan. 

***