Var fjärde man vill få skjuta inkräktare 

Viljan att ta till skjutvapen för att försvara sig i hemmet är tämligen utbredd i Sverige, enligt en färsk undersökning.

Text:

Bild: Montage / TT

Förra veckan inleddes rättegången mot en 22-åring som högg ihjäl två män som bröt sig in i hans hem. Enligt Borås Tidning utspelades starka scener i rättssalen och flera av åhörarna föll i gråt.   

Händelsen inträffade natten mot den 14 i september. Den 22-årige mannen och hans 17-åriga flickvän befann sig i lägenheten när ett antal personer tog sig in genom att krossa ett fönster. 22-åringen ska ha plockat fram en jaktkniv med vilken han högg två av personerna till döds. Den makabra historien väckte en debatt om rätten att ta till vapen i sitt eget hem.  

En undersökning från Novus i början på året visade att nästan var femte svensk skulle känna sig tryggare gentemot kriminella om de själva hade möjlighet att använda skjutvapen. En uppföljande undersökning, med betoning på att säkerställa tryggheten i hemmet, visar nu att 72 procent av svenskarna (85 procent av männen, 59 procent av kvinnorna) anser att man ska få försvara sig och sitt hem med våld vid inbrott eller annan form av hot.  

Novus vd Torbjörn Sjöström lyfter fram ett av resultaten i undersökningen som extra intressant. I dag är det förbjudet att försvara sig med skjutvapen i hemmet. Men undersökningen visar att var fjärde man (24 procent) vill tillåta detta. Uppfattningen skiljer avsevärt mellan – endast 3 procent av kvinnorna är för (14 procent sammantaget).  

– Staten har för långt utnyttjat individens vilja till eget ansvar och solidaritet med andra. Otryggheten kommer rakt in i hemmet dagligen via nyhetsrapporteringen. Detta hade samhället kunnat hantera om det hade lagt resurser på att sköta sin del av uppdraget. Nu känner allt fler medborgare nödgade att primärt ta hand om sitt eget hus, säger Torbjörn Sjöström.  

Ju yngre männen är desto större är viljan att ta till vapen i hemmet: 30 procent av männen i gruppen 18-34 vill det. För kvinnor ligger benägenheten att tillåta skjutvapen som försvar i hemmet konstant låg genom åldrarna, kring 3 procent.  

Det är också stor skillnad mellan stad och land i frågan. I storstäder och storstadsnära kommuner vill en av tio tillåta skjutvapen i hemmet för självförsvar. I mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner är dubbelt så många positiva, två av tio.  

Inte oväntat speglas skillnaden i synen på vapen även hur svenskarna röstar (där det ju också finns stora könsskillnader). Bland SD-sympatisörer vill närmare hälften (45 procent) kunna få ta till skjutvapen för att försvara hemmet. Bland S-väljare vill 4 procent tillåta det och i det rödgröna blocket (S+V+MP+C) är 3 procent positiva.