Odells digitala broar

Text: Calle Fleur

Bild: Scanpix

Lyssnar man på kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell låter allting så enkelt. Den stora e-förvaltningskonferensen som avslutas i Malmö i dag handlar bara om att ta »ytterligare steg mot ett öppnare Europa«. Det handlar om att effektivisera och digitalisera förvaltningen, att spara »miljarder« genom billiga it-tjänster och på köpet främja medborgarnas medbestämmande.

– Vi har hållit på i flera decennier och arbetat fram inre murar. Nu skapar vi digitala broar som underlättar kommunikationen människor emellan, säger Mats Odell.

Men är det så enkelt? Flera bedömare, bland andra författaren och debattören Waldemar Ingdahl, menar att kopplingen mellan bättre e-förvaltning och stärkt demokrati inte är självklar. »Effektiva tjänster betyder inte alltid bättre medbestämmande«, säger han.

E-förvaltningen inom EU står inför flera stora problem. Det handlar till exempel om integritetsfrågan, att medlemsländerna har olika regler för hur data ska registreras. Men också om kontroll. När Vårdguiden etablerar sig på Facebook – en tjänst som Mats Odell pratar sig varm om – väcks frågor om vem som egentligen äger information på internet.

E-förvaltning riskerar dessutom att fördjupa de digitala klyftorna i Europa. Enligt Waldemar Ingdahl kan en miljon svenskar räknas till gruppen datoranalfabeter, personer som har svårt att klara övergången från papper till dator.

Den svenska e-delegationen verkar ha tillräckliga problem att brottas med på hemma­plan. Framtiden får utvisa hur enkelt det blir att effektivisera den europeiska, trögrörliga jätteförvaltningen.