Regeringen vill bromsa glädjebetyg

Kritiken mot alltför generös och orättvis betygssättning har kommit tätt. Nu tillsätter regeringen en utredning om hur glädjebetygen ska motas, till exempel med hjälp av särskilda examensprov.

Text: Anna Lena Wallström / TT

Bild: TT

– Vi har stora problem med betygssättningen, säger skolminister Lotta Edholm (L) till SVT Nyheter.

Utredare blir nationalekonomen Magnus Henrekson, som bland annat ska undersöka förutsättningarna för centralt rättade examensprov.

– Historiskt sett i Sverige hade vi ju det och det ska vi titta på. Hur fungerade det i Sverige längre tillbaka i tiden och är det gammalmodigt och oanvändbart i dag, eller finns det delar av det som vi skulle kunna plocka upp och modernisera, säger han till SVT Nyheter.

Myndigheter, forskare och verksamma i utbildningssektorn har många gånger påpekat problemen med glädjebetyg. Senast är det Sveriges Lärare som i en rapport och på DN Debatt pekar på att sex av tio lärare varit med om försök till påverkan på betygssättning. I vissa fall tar det sig uttryck i rena hot.

Rektorn för Handelshögskolan i Stockholm, Lars Strannegård, har flaggat för att lärosätet kan skapa en egen antagningsmodell, med tanke på risken att sökande med glädjebetyg tränger undan andra.

Skolinspektionen slog nyligen fast i en rapport att rektorer har dålig koll på om eleverna får omotiverat höga betyg. Det kan till och med vara så att rektorer och skolhuvudmän utöver påtryckning på lärarna, enligt myndigheten som också påpekar att alla skolor verkar på en marknad och alltså konkurrerar om eleverna.

Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2025.