S-förslag: Turister ska betala ”bäddpeng” – kan ge miljarder

Text:

Bild: TT

På ett besök med S-ledamöter i näringsutskottet i Sälen i dag ska de presentera vad de beskriver som ”en ny politisk idé”. Fast så ny är den inte, C-ledamöterna Helena Lindahl och Peter Helander har lagt motioner i frågan i flera år.

”Bäddpeng” finns i stora delar av Europa och Nordamerika. Hotellen tar ut en avgift för varje hotellgäst eller rum. Pengarna på avgiften går till den lokala turistverksamheten i till exempel satsningar på marknadsföring eller liknande.

S-förslaget ska ”bidra till investeringar för tillväxt och satsningar i den lokala orten”, heter det. Och de har låtit riksdagens utredningstjänst, RUT, räkna på vad en bäddpeng på 30 kronor skulle ge i intäkter. Svar: två miljarder om alla kommuner inför avgiften. Exempelvis Gotland skulle få extraintäkter till lokal turism på 30 miljoner.

Fast ”bäddpengen” har på samma sätt som trängselskatten en laglig komplikation, det krävs även här en lagändring för att möjliggöra den lokala avgiften. S vill ha ”en lagförändring som möjliggör för kommuner att lokalt kunna införa en turismavgift”.

Helena Lindahl och Peter Helander (C) är i sin senaste motion inne på samma sak:

”Nu är det dags att, som andra länder i Europa och i världen, våga tänka nytt och finna nya möjligheter till utveckling och finansiering. Erfarenheter vid resa både inom EU och i övriga världen är att bäddpeng upplevs som en del av priset”.