Svenska nätet håller för trycket: »Designat för att klara toppar«

Text:

Bild: TT

Måndagen den 9 mars började användningen av universitetens videotjänst Zoom öka markant. Mot slutet av veckan förstod teknikerna på de svenska högskolornas och universitetens datanätbolag, Sunet, att de måste göra något. Under helgen fick Sunets mötesverktygsleverantör Zoom i uppgift att förhandla fram mer bredband och serverutrymme för Sunets och övriga nordiska universitetsnäts räkning med en annan av sina kunder.

– Så nu kör alla högskolor och universitet videomöten på Amazons kapacitet, berättar Valter Nordh, teknikchef på Sunet.

– Innan hade vi kapacitetsproblem, men sedan vi fick detta på plats har det gått bra.

Sunet och deras motsvarighet i övriga norden gick från en kapacitet på 10 000 samtidiga användare till att ha reserverat kapacitet för 250 000 samtidiga via e-handelsbolaget Amazon. I onsdags hade de nordiska universitetsnätverken 68 000 samtidiga användare som tillbringade drygt 23 000 mötesminuter i Zoom-tjänsten.

– Vi har sett en fullständig explosion av videomötestjänsten, konstaterar Valter Nordh.

Fram till den 10 mars räknades antalet nya användare i hundratal per dag. En vecka senare hade tjänsten runt 18 000 nya användare.

Även Google har sett en hur deras molntjänster används flitigare:

– Givetvis har vi sett en ökad användning av våra tjänster under coronautbrottet, både när det gäller vårt videokonferenssystem Hangout Meets, våra skollösningar inom Google For Education och andra tjänster, svarar Joakim Larsson, kommunikationschef för Sverige och Finland i ett mejl.

LÄS OCKSÅ: Byrå livesänder begravningar – ska stoppa smittspridning

Ändå ser varken operatörer eller grossister några trafikstockningar i näten. Förklaringen är ganska enkel. Den svenska IT-infrastrukturen är anpassad för att rymma väldigt mycket trafik samtidigt. Under en kväll kan ett hushåll streama flera filmer, spela dataspel, handla och chatta via nätet. Den bandbredden finns såklart även dagtid. Det man ser är att den används dagtid i högre utsträckning.

– Eftersom nätet är designad för att klara toppar har den ökade trafiken dagtid inte påverkat nätens effektivitet, säger Patrik Fältström, teknisk chef på Netnod, det bolag som servar och underhåller den svenska IT-infrastrukturen.

Han visar trafikbelastningen för tre tisdagar i mars: den blå kurvan är 3 mars, den röda är 10 och den gula är 17 mars, när Folkhälsomyndigheten rekommenderade folk att jobba hemma och sluta besöka äldre släktingar. På kvällen 10 mars, när den röda kurvan peakar, släpps dataspelet Call of Duty Warzone.

Över lag är den svenska IT-infrastrukturen väldigt robust, hävdar han, och får medhåll från såväl Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, och Svenska Stadsnätsföreningen.– Sverige var tidigt ute med bredbandsutbyggnad och kärnnätet har hög kapacitet. Det är en stabil motorväg. Sedan blir förstås vägarna smalare ju närmare torpet man kommer, säger Jan-Olov Olsson, handläggare för försörjningsberedskap på MSB, som ser den sista länken mellan användarens dator och leverantörens server som den svagaste länken.

Svenska Stadsnätsföreningen organiserar 160 kommunalt ägda stadsnät i 200 kommuner. De servar kommunal verksamhet och kommuninvånare men är också grossister till andra operatörer som Telenor, Tele2 och Bahnhof. Vd Mikael Ek säger att Sverige ligger på topp tio-listan i världen när det gäller bredbandsutbyggnad, tack vare att vi började så tidigt.

– Näten har kapacitet för betydligt mer trafik. Vi behöver inte be Netflix och Youtube skriva ner bildkvaliteten, vilket har skett i andra länder, säger han.

Risken ligger för kö och trängsel ligger i så fall hos tjänsteleverantörerna, som Sunets Zoom-tjänst.

– Många företag och organisationer uppgraderar sin bandbredd för att möta ett ökande användande, säger han.

Själv känner han sig helt komfortabel med läget, trots att ”haverier alltid kan hända”.

– Våra medlemmar har varit i stabsläge i flera veckor. Detta är i klartext en samhällskritisk verksamhet.

LÄS OCKSÅ: Hushållens tilltro till ekonomin rasar – sämsta siffran sedan 2013