Svepet: Palmeutredning het, dödshjälp på agendan och T-celler kan skydda

Text: Redaktionen

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Palmeutredningen väcker stort intresse

Intresset för Palmeutredningen är stort från privatpersoner och journalister. ”Det har kommit in cirka tvåhundra begäran om utlämnande av allmän handling o”, säger Eva Lindeblad, enhetschef på Polismyndighetens rättsavdelning till Ekot. Palmeutredningen har med sina 60 000 dokument beräknats ta nio år att läsa igenom. Att begära ut den i sin helhet kostar runt en miljon kronor. Vanligast är att man bara begär ut vissa delar av utredningen. Utredningen avslutades i juni.

Flera partier öppnar för att utreda dödshjälp

Fler riksdagspartier har på senare tid öppnat för en parlamentarisk utredning kring olika former av dödshjälp i Sverige, skriver Dagens Nyheter. Under sin partikongress 2015 beslutade Miljöpartiet att förorda en parlamentarisk utredning om dödshjälp. I flera år var de ensamma om det, men i slutet av 2019 meddelade Liberalerna att de ställde sig på samma sida och både Moderaterna och Sverigedemokraterna började utreda frågan i interna arbetsgrupper.

T-celler kan ge långvarigt coronaskydd

Kroppens T-celler tycks ge en mycket lång immunitet mot coronavirus visar en ny studie som publicerats i tidskriften Nature, som Svenska Dagbladet har läst. Antikropparnas förmåga att bekämpa sars-cov2-viruset ser däremot ut minska dramatiskt redan efter några månader. T-celler är en typ av vit blodkropp med en viktig roll i immunförsvaret genom sin förmåga att spåra upp och tillintetgöra virusinfekterade celler. T-cellerna lagrar ett minne av infektionen, vilket gör att de kan reagera snabbt när kroppen utsätts för ett nytt coronavirus.

DEBATT

”Det är inte regionerna som ska ansvara för sjukvården. Det är staten.” Dagens Nyheter förespråkar sjukvård i stalig regi (på sikt).

”Det rimliga förhållningssättet till både krispaket och budget ligger mellan de två ytterligheterna. Precis som i Spara och Slösa-serien.” Aftonbladets Jenny Wennberg  menar att EU:s legitimitet hänger på en kompromiss.

”Hittills har vi inte sett en tillstymmelse till strategi från den svenska regeringens sida i denna för landet avgörande fråga.” Göteborgs-Postens Håkan Boström om EU-budgeten.