Tar över stol #9

Text:

Bild: Björn Lindgren/TT

Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december kommer Jayne Svenungsson att ta inträde i den finaste av kulturella rum. Denna Lunda-professor i systematisk teologi med kompetens i religionsfilosofi kommer att ta över stol nummer 9 som varit vakant sedan i våras då författaren Torgny Lindgren avled och därmed också lämnade Svenska Akademien.

Valet av Svenungsson som ny ledamot togs emot med entusiasm bland dem som kände till hennes arbete. Och även de som inte gjorde det, men som förfasat sig över populärkulturens frammarsch på alla fronter, kunde uppskatta att det var en professor som bereddes plats vid bordet.

Läs mer: Hon blir ny ledamot i Svenska Akademin

Sedan Jayne Svenungssons avhandling om gudsbegreppet inom postmodern filosofi kom ut 2004 har hon gett ut studien, »Den gudomliga historien. Profetism, messianism och andens utveckling« och, nu i höst, en volym om Martin Heideggers svarta häften: »Heidegger’s Black Notebooks and the Future of Theology«. Akademien tillägger på sin hemsida att: »Professor Svenungsson har utöver dessa böcker författat lärda uppsatser och fria essäer, dessutom har hon publicerat ett försvarligt antal understreckare i Svenska Dagbladet«.

Vid tillkännagivandet i september förklarade Jayne Svenungsson att hon hoppades bidra med sin filosofiska skolning i samtalen. Det finns med andra ord ingen anledning för den ständiga sekreteraren Sara Danius att begära in hantverksofferter för att få taket sänkt i Börssalen.

Kultur

Från SFI till SF | Yaba Holst, SF Studios

Skriver ändå | Agnes Lidbeck, författare

En unik artist, på riktigt | Karin Dreijer, artist

Hon portar alla med snopp | Emma Knyckare, komiker & festivalarrangör

Alla makthavare hittas här.