Ännu inget besked från Busch om elstöd

Regeringen kan inte ge några besked om när elstödet betalas ut till företagare eftersom det bryter mot EU:s statsstödsregler.

Text: TT

Bild: TT

Svenska kraftnät måste komma in med en ny ansökan till Energimarknadsinspektionen.

– Sverige kan inte gå vidare med det stöd som Svenska kraftnät föreslog, säger Busch.

Därmed blir det inget besked om när elstöd till företag kan betalas ut.

– Regeringen äger inte tidsramen för när Energimarknadsinspektionen tar sitt beslut. Därmed är det svårt att tidsätta, säger Busch på frågan när elstödet kommer.

– Jag förstår att det här är ett tufft besked att få, säger Busch på frågan om vad företagen kan tänkas tycka som hoppats på ett besked i dag om när pengarna kommer.

EI måste godkänna

Så sent som under onsdagen antydde Busch att det skulle komma ett tidsbesked före jul.

Nu sätter regeringen upp tuffa tidsramar för myndigheterna. Ordern till Svenska kraftnät är tydlig:

– Nu får ni jobba över jul, över nyår. 4 januari måste den nya ansökan ha kommit in till Energimarknadsinspektionen (EI), säger Busch.

Därefter måste EI ge sitt godkännande, regeringen ta fram en förordning. Den tidsperioden borde kunna landa i en ungefärlig bedömning om när pengarna till företagen kan komma, men Busch är försiktig.

– Jag vill inte ge utfästelser som kanske inte håller.

Stödet uppdelat i två delar

Stödet till företagen är uppdelat i två delar, ett generellt och ett för mer elintensiva företag. Men i inget av fallen finns alltså något besked i dag om när pengarna kan tänkas komma. För speciellt elintensiva företag har regeringen skickat in en ansökan om statsstödsgodkännande till EU. Och där är det EU som äger tidsfrågan, enligt Busch.

Sedan tidigare har hushållen i södra och mellersta Sverige, alltså elområde 3 och 4, utlovats elstödspengar på kontot i februari.