Avgiftssmäll väntar för många bostadsrätter

Många bostadsrättsföreningar kommer att behöva höja avgifterna 2023. Annars skickar man bara notan på framtiden.

Text: TT

Bild: Fredrik Persson / TT

Budgetarbetet är inte klart än, men hittills har Sveriges bostadsrättscentrum (SBC) rekommenderat över 50 procent av sina kunder att höja avgiften. Detta med tanke på inflationen och räntehöjningarna.

– Nu försvinner marginalen för många föreningar, säger Markus Pålsson, chef för ekonomisk förvaltning vid SBC.

SBC bistår med förvaltningshjälp till de omkring 4 000 bostadsrättsföreningar bolaget har som kunder.

I somras visade en studie av drygt 5 000 bostadsrättsföreningar, utförd av den digitala plattformen Allabrf.se, att var fjärde boende i bostadsrätt riskerar en 40-procentig höjning. Någon tydlig statistik över höjningarna har SBC inte än, men hur mycket det blir beror bland annat på hur skuldtyngda föreningarna är.

– Det varierar från några procent till betydligt mer. Men det har att göra med vad den befintliga avgiften är, en del föreningar har ganska låga avgifter och då blir det procentuellt ganska stora höjningar, säger Markus Pålsson.

Problematiskt att räkna lågt

Markus Pålssons uppmaning till bostadsrättsföreningar är att verkligen göra grundjobbet och se till de olika utgiftsunderlagen är rätt. Det är inte ovanligt att räkna för lågt på slitaget.

– Avgiften ska täcka drift, kapital och slitage. Tar man inte höjd för exempelvis slitaget betalar inte de som bor där rätt avgift och vad det faktiskt kostar att bo där de åren, säger han.

Konsekvensen blir att de som flyttar in i framtiden kommer att få betala mer. Som att äta på restaurang och låta nästa gäst ta notan, säger Pålsson. Därför har SBC försökt trycka på allvaret i situationen.

– Våga ta reda på fakta och ta modiga beslut, lyder Pålssons råd till föreningarna.