Bopriserna rasar – värsta sen finanskrisen

Priserna på bostadsmarknaden fortsätter att falla i hela landet. Störst är tappet i Stockholm och i mellersta Sverige. Inte sedan finanskrisen 2008 har prisfallet på villor varit så stort.

Text: TT

Bild: Tomas Oneborg / SvD / TT

– Ett sammanlagt fall på 20 procent kan absolut inte uteslutas, uppger SBAB:s chefsekonom Robert Boije.

Bostadsrättspriserna föll brett även i juli. Det visar SBAB och Boolis prisindex HPI som baseras på samtliga Boolis registrerade bostadsförsäljningar under månaden. I Stockholm har priserna på både lägenheter och villor sjunkit 12 procent, jämfört med toppnoteringen förra året.

Villapriserna föll i samtliga regioner i juli jämfört med föregående månad, som mest i mellersta Sverige där priserna minskade med 6,6 procent, följt av norra delarna av landet där priserna gick ned med över 5 procent. I Malmöregionen föll priserna på villor drygt 4 procent.

Man får gå tillbaka till finanskrisen 2008 för att hitta ett lika stort prisfall på villor. För lägenheter var – än så länge – prisfallet större under finanskrisen. Men med fortsatta ränteuppgångar framöver kommer högst troligt prisfallet på både lägenheter och villor bli större än under finanskrisen, enligt Robert Boije.

Under sommarmånaderna brukar bostadsmarknaden förvisso svalna av, men det räcker inte som förklaring till den senaste tidens kraftiga nedgång, påpekar Robert Boije.

– Den huvudsakliga förklaringen är förstås ränteuppgången. Sommarmånaderna brukar vara ljummare på bostadsmarknaden men om man tittar på till exempel storstadsområden som Stockholm och Malmö är nedgången betydligt större än vad som kan förklaras av normala säsongsmönster.

Och man får vara beredd på att priserna kommer att sjunka ytterligare, uppger Robert Boije.

– Vi kommer att få se ett fortsatt prisfall på bostäder i takt med att Riksbanken höjer styrräntan. Jag tror att det blir ytterligare ett tapp under hösten, säger Robert Boije.

Han är däremot inte orolig för "någon jättedramatik".

– Med det menar jag att det inte är fråga om en kris liknande den vi hade på 1990-talet. Det är klart att det för enskilda hushåll kan bli nog så dramatiskt med en nedgång på tio procent eller mer, om man till exempel skiljer sig och måste sälja sitt boende.

Men för svensk ekonomi och bostadsmarknaden i stort innebär det inte någon större fara, enligt Robert Boije, såvida inte arbetslösheten ökar kraftigt.

***