Börsen håller andan – blir det en ekonomisk epidemi i Kina?

Text:

Bild: TT

En vårdag 2003 var det plötsligt över. Fyra månader tog det från att sars-viruset bröt ut i november 2002 tills att den akuta luftvägsinfektionen inte längre utgjorde ett hot. Kort därefter konstaterade även Världshälsoorganisationen (WHO) att sars-epidemin var under kontroll. Den hade då smittat 8 096 personer och orsakat 774 dödsfall.

För det nya coronaviruset (2019-nCoV)  – som är besläktat med sars – tog det bara drygt fyra veckor att smitta lika många som sars-epidemin drabbade på fyra månader. Och i skrivande stund har 565 personer dött av coronaviruset som, enligt vad man vet i dag, sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar. Symtomen är bland annat feber, hosta och luftvägssymtom.

De som smittats har dock inte alltid tydliga besvär, vilket innebär att mörkertalet kan vara stort och att smittade ovetandes kan sprida viruset vidare.

Coronaviruset är visserligen inte lika dödligt som sars, men sprider sig i mycket hög takt – antalet smittade fördubblas varannan dag. I skrivande stund har 24 623 smittade fall bekräftats, varav 3 223 (13 procent) är kritiskt sjuka. Enligt WHO:s uppskattningar ligger dödligheten för sjukdomen (så kallad letalitet) på cirka 2 procent av de som insjuknat. Siffran kan jämföras med snarlika virus som sars och mers (Mellanöstern respiratoriskt syndrom coronavirus) med en letalitet på 10 procent respektive 35 procent. Glädjande nog är det fler som tillfrisknar än dör av viruset corona – 990 fall (4 procent av samtliga) rapporteras nu vara friska.

[caption id="attachment_618352" align="alignnone" width="991"] Apple har stängt sitt varuhus i Peking tills vidare.[/caption]

Spridningen av viruset sker även utanför Kina och nu finnas cirka 200 smittade i främst Thailand, Singapore, Japan, Hongkong och Sydkorea. Sverige har i dagsläget ett bekräftat fall i Jönköping, en kvinna i 20-årsåldern som varit i Wuhan.

Den första kända patienten insjuknade den 1 december i fjol och saknar kända kopplingar till fisk- och skaldjursmarknaden i Wuhan, som har utpekats som virusets epicentrum. Stora åtgärder har vidtagits för att stävja viruset; 11-miljonersstaden Wuhan i Kina har isolerats. Utlänningar i staden, bland annat ett tiotal svenskar, har evakuerats och flugits hem.

Eftersom fall påträffats runt om över hela Kina har stora industrier, storföretag och arbetsplatser, liksom transportknutpunkter såsom järnväg och flygplatser och andra samhällsfunktioner stängts ner i syfte att stävja smittan. Trots detta har effekterna varit stora, särskilt rent ekonomiskt. En stor skillnad jämfört med sars-spridningen för nästan tjugo år sedan är att Kina inte längre är världens verkstad utan en integrerad del av världsekonomin och utgör ett draglok för andra länder. Det betyder att när Kina nyser så blir världen förkyld. Men hur sjuk då?

Amerikanska centralbankschefen Jerome Powell konstaterade nyligen att insikten inte är särskilt djup.

– Det kommer helt klart att få konsekvenser, åtminstone på kort sikt, för den kinesiska produktionen. Vi får se vad effekten blir globalt.

Börshandeln i början på denna vecka gav en fingervisning om vad som väntar. Tiotals miljarder gick upp i rök i breda och stora börsfall i Kina när aktiehandeln satte igång efter det kinesiska nyåret, vars ledighet hade förlängts på grund av virusspridningen.

På valutamarknaden föll yuanen, den kinesiska valutan, kraftigt och handlades under sju yuan per dollar som länge varit ett golv för växelkursen. Dessutom rasade råvarupriserna – investerare tror alltså att Kinas efterfrågan på olja, koppar och järnmalm kommer att minska ordentligt.

Finansanalyshus beskriver Kinas ekonomi just nu som vilande. Någon total överblick över vilka verksamheter som är igång finns inte. En siffra som nämnts är att företag och verksamheter som motsvarar Kinas halva BNP har stängt ner. Nedstängningen riskerar att i delar fortsätta tills virusspridningen är under kontroll – i varje fall i de delar av landet dit de flesta fallen är koncentrerade.

Just nu tecknar prognosmakarna två alternativa scenarier. Somliga tror att viruset snart kan kontrolleras och att det därmed får en mild effekt på ekonomin. Detta är en bild som delas av analysföretaget Oxford economics, som  bedömer att Kinas tillväxt under första kvartalet väntas minska och att det får effekt på helåret – prognosen för helåret var förr 6 procent men nu väntas den krympa till 5,6 procent. Att jämföra med fjolåret, 2019, då Kinas ekonomi växte med 6,1 procent.

Detta kommer få effekt på den globala ekonomin, enligt Oxford Economics, som spår att den globala tillväxten i år blir
2,3 procent, vilket skulle innebära den lägsta tillväxttakten sedan den globala finanskrisen för tio år sedan.

Paralleller dras även här till sars-epidemin. I ekonomiska termer var den kortvarig och gjorde att Kinas BNP-tillväxt föll från 11 procent under första kvartalet 2003 till 9 procent under följande kvartal samma år. Nedgången blev bara ett hack i kurvan; det amerikanska aktieindexet S&P500 steg under samma år med 26 procent och MSCI China index, som speglar kinesiska aktier, steg med hela 81 procent. Kvartalet efter var tillväxten på 10 procent igen.

Så lär det inte bli denna gång eftersom Kinas andel av världsekonomin sedan 2003 har fyrdubblats och numera är världens näst största ekonomi efter USA.

Kinesiska staten har försökt lugna de kraftiga marknadsreaktionerna genom att sänka reporäntan med 0,1 procentenheter till 2,4 procent. Dessutom har man agerat på marknaden genom att skjuta till ett likviditetsstöd på 1 200 miljarder yuan, motsvarande cirka 1 680 miljarder kronor. Än mera är att vänta – centralbankens rådgivare, Ma Jun, har indikerat att han väntar sig fler räntesänkningar senare denna månad. Signalen är tydlig: Man är redo att stärka upp den inhemska ekonomin för att mildra viruschocken.

– Många använder sars-utbrottet 2003 som referens för att bedöma den ekonomiska effekten. Men Kinas ekonomiska styrka, fundament och förmåga att reagera i nödlägen är betydligt starkare nu än 2003, sa Lian Weiliang, biträdande chef för Nationella kommissionen för utveckling och reform, som ansvarar för makroekonomisk koordination och landets femårsplaner, under en presskonferens i måndags.

[caption id="attachment_618353" align="alignnone" width="991"] Kontaktsmitta. Antalet drabbade av coronaviruset är i nuläget omkring 25 000 i Kina och i övriga världen drygt 200.[/caption]

Den kinesiska regimen har fått internationellt beröm för mobiliseringen kring virusutbrottet. Att man på tio dagar har byggt ett sjukhus i Wuhan med 1 000 bäddar, och att ytterligare ett sjukhus med 1 600 bäddar ska stå klart inom kort. Dock pekar en ny forskningsstudie på att vidden av virusutbrottet kan vara underrapporterad. Forskarna skriver i den ansedda medicintidskriften The Lancet att det per den 25 januari kan varit 75 800 fall i Wuhan-provinsen medan den officiella siffran vid samma tid var 761.

Och trots att tv-bilder från Kina förmedlar intrycket av att mycket har stannat upp tillåts en rad företag att fortsätta med sin verksamhet. Till exempel har det framkommit att den kinesiska telekomjätten Huawei, taiwanesiska Dramexchange, med fabriker nära Wuhan, liksom den koreanska Samsung electronics får arbeta vidare.

Samtidigt har mindre företag fått stänga. I somliga provinser har näringsidkare ålagts att hålla stängt, undantaget apotek och livsmedelsbutiker. Hur utbrottet hanteras skiljer sig åt mellan regionerna. Och i somliga städer tvingas företagen att betala lön till anställda som måste stanna hemma – positivt för de anställda men kostsamt för företagen. Till exempel har kommunstyret i Shanghai krävt inte bara obligatoriska ledigheter till och med 9 februari utan dubbla löner till personalen som jobbar hemifrån.

»Hela samhället har stannat upp med nästan ingen konsumtion«, enligt Xu Zhihua, vd för sportplaggtillverkaren Peak rapporterar New York Times.

Andra menar att virusutbrottet har –som uttrycker lyder i Kina – lagt frost på snöfallet. Inbromsningen förstärks också av att omvärldens handel med Kina bromsas upp. Det märks tydligt på flygbolagen. SAS har ställt in alla flyg till och från Shanghai och Peking i Kina, fram till den 9 februari. Däremot fortsätter flygningarna som vanligt till Hongkong. Andra flygbolag har stoppat eller begränsat sina flygningar – bland andra British airways, Finnair och amerikanska United airlines.

När de flesta kinesiska företagen nu går på sparlåga bromsas leveranserna också upp. Världens största rederijätte, Maersk uppger att man har ställt in två av sex fartyg som skulle ha skeppat varor mellan Kina och Europa de närmaste veckorna.

Även svenska företag minskar aktiviteten rörande Kina. De svenska storbolagen har i princip infört resestopp till Kina på grund av UD:s avrådan från resor till Hubei-provinsen, där Wuhan är provinshuvudstad. Ett av de mest påverkade företagen är telekomjätten Ericsson, som har cirka 400 anställda i Wuhan – totalt cirka 11 500 i hela Kina. Enligt Ericssons vd Börje Ekholm har man i Wuhan bland andra servicepersonal som arbetar med utrullning av nätverk.

Ett flertal av de svenska storföretagen vars anställda besökt Kina uppmanar personalen till frivillig karantän i form av arbete hemifrån i två veckor. En policy som införts av bland annat klädjätten H&M, biltillverkaren Volvo cars, låsjätten Assa Abloy och lastbilstillverkaren AB Volvo. Detta som ett sätt att hantera en spridning och ett virusutbrott som saknar botemedel.

Medan ett stort antal forskare försöker ta fram ett vaccin har man ännu inte svar på grundläggande frågor: Hur smittsamt är viruset egentligen? Och varför är det så få barn som smittats?

Gabriel Leung, professor i folkhälsa och medicinsk dekan på Hongkonguniversitetet, menar att det kommer att bli mycket värre innan det blir bättre. Enda sättet att hantera smittan för tillfället är det kroppsegna immunförsvaret; ett färdigt vaccin är minst ett år bort.

Gabriel Leung och hans forskarteams prognoser visar att redan i slutet på april kan det röra sig om uppemot 150 000 smittfall som påträffas i Kina varje dag. Om man inte förbättrar överlevnadschanserna så skulle det röra sig om 3 000 dödsfall om dagen. I ett sådant läge är börsfall det minsta av bekymmer.