Carl Bildt: Oljan drev inte kriget

Konflikterna i Sudan är urgamla, och eldades inte på av sökandet efter olja, hävdar Carl Bildt i förhör i krigsbrottsutredningen mot Lundin Oils chefer.

Text: Ola Westerberg

Bild: Claudio Bresciani/TT

Det är med anledning av krigsbrottsåtalet mot bolagets toppchefer Ian Lundin och Alex Schneiter som förhöret med Lundin Oils tidigare styrelseledamot Carl Bildt har blivit offentligt. Han kommer också att kallas som vittne i rätten, säger åklagaren Henrik Attorps till Fokus. Men Bildt har aldrig varit misstänkt för brott.

Det unika förhöret – med en tidigare stats- och utrikesminister i en krigsbrottsutredning – ägde rum på Säpo i Solna den 3 september 2015 och pågick i fem timmar. En stor del handlar om händelserna i ”Block 5A”, det område stort som Småland där Lundin hade koncession att leta olja.

En förhörsledare frågar om det ägde rum krigshandlingar i Block 5A när Lundin var verksamt där.

”Förekom det strider i Block 5A? Ingen aning! Vi talar om ett jätteområde. Sannolikheten för det är ju mycket hög.” Men ”om du talar om så att säga Lundinstrimman, nej!”, svarar Bildt enligt utskriften, som är på 93 sidor.

Med ”strimman” avser Bildt det område där Lundin i praktiken var verksamt även om man hade oljerättigheterna i den betydligt större regionen. Det är bara detta mindre område Bildt kan uttala sig om, hävdar han.

”Jag ska inte dra för mycket paralleller med Bosnienkonflikten”, säger Bildt, som medlade i Balkanlandet på nittiotalet. ”Men där kunde jag ha fred i en dalgång och jag kunde ha fruktansvärda saker i nästa dalgång utan att folk visste om det över huvud taget.”

Att inga strider förekom i Lundins verksamhetsområde går emot såväl åtalet som flera rapporter. Lundincheferna anklagas för medhjälp till den sudanesiska arméns och dess allierade milisers krigsbrott 1999–2003. Tusentals människor ska ha dödats eller fördrivits när de väpnade styrkorna, på Lundins uppmaning, banade väg för bolagets verksamhet vid vägbyggen och platser för prospektering. Lundincheferna insåg att krigsbrott skulle begås enligt åtalet. De förnekar brott.

Men Bildt säger att man tagit fel på väg och även plats för flygbombning. Han beskriver den rapport från en grupp fredsorganisationer, Ecos, som föranledde den svenska brottsutredningen, som ”ytterligt oseriös”. Bildt skjuter bland annat in sig på satellitbilder som sägs visa på fördrivningen. Sådana bilder är svårtolkade, anser Bildt, och säger i förhöret: ”Gör satellitbilder över Skåne så ser du åtskilliga förändringar genom åren”.

Bildt avfärdar även FN:s människorättssändebud till Sudan Gerhard Baum som i mars 2001 rapporterade att oljeverksamheten medförde fördrivning av civila.

Även bolaget i sig, som i dag heter Lundin Energy, bestrider uppgifterna i rapporterna. ”Lundin verkade i Block 5A ansvarsfullt, som en del av ett internationellt konsortium, och helt i linje med den policy för konstruktivt engagemang som vid den tiden godkändes av FN, EU och Sverige”, skriver Lundins presschef till Fokus.

Ian Lundins försvarsadvokat Torgny Wettergren säger att bolaget hjälpte civilbefolkningen i Sudan.

En förhörsledare påpekar för Bildt att ”huvuddragen i de här rapporterna är att man ser ett direkt samband mellan oljeutvinningen och civilbefolkningens lidande”. Bildt håller inte med och påpekar att konflikten fanns där lång tidigare. Han pratar om flera hundra år gamla motsättningar mellan muslimer, kristna och animister, om slavhandel, om en kamp om mark, vatten och boskap, liksom att krig rasat från och till sedan 1955.

”Oljan är absolut icke något drivande i konf likten. Sedan kom den att bli ett inslag i, icke minst, propagandakriget av olika skäl. Och varje krig har ett betydande element av propaganda över sig.”

Bildt säger tvärtom att oljan kunde skapa fred. Han säger sig ha framfört till Sudans exdiktator Omar al-Bashir: ”’Du behöver den här oljan, du behöver de här pengarna men du kan glömma dem om du inte gör fred’. Ja, nu förenklar jag något va, men det var grundbudskapet, och han sade ’ok’.”

Bildt hävdar att regimen insåg att det inte finns någon militär lösning på striderna.

Bashir är i dag efterlyst av Internationella brottmålsdomstolen (ICC) för folkmord i Darfur, en annan del av landet, med början 2003.

”Så skulle det som påståtts ha inträffat i Block 5A mellan 1997 och 2003 ha inträffat oavsett om Lundin var där eller inte?” undrar förhörsledaren.

”Kan jag ju aldrig påstå”, svarar Bildt. ”Men jag kan ju inte säga att det är Lundin som orsakat att det… vad det nu är för nånting, det kan jag ju inte säga. Jag kan aldrig säga motsatsen, det kan du ju aldrig säga heller. Historien inträffar ju bara en gång, vi kan inte köra den baklänges allt för många gånger.”

Det är oklart när mastodonträttegången kan börja i Stockholms tingsrätt. Enligt åklagaren lär den kunna ta ett och ett halvt år.