Emanuel Sidea: Svenska storbanker gör miljardvinster – mitt i krisen

Text:

Bild: TT

De svenska storbankerna tycks vara mycket motståndskraftiga i dessa kristider. Coronapandemin har, liksom för alla företag, påverkat deras verksamhet rejält. När bankerna nyligen redovisade sina senaste kvartalssiffror var det ett styrkebesked för sektorn.

Det tråkiga först. Om man bara tittar på kreditförlusterna, som är en omedelbar temperaturmätare, så är det uppenbart att pandemin haft återverkningar för bankirerna. Tre av fyra storbanker ökar sina kreditförluster – rejält.

SEB hade under andra andra kvartalet kreditförluster på 2691 miljoner kronor, vilket är rejält högre än samma period i fjol då summan landade på 386 miljoner kronor.

För Nordea uppgick kreditförlusterna till 698 miljoner euro (motsvarande 7189 miljoner kronor), även det är flerfalt högre än samma kvartal under fjolåret – 61 miljoner euro.

Även Swedbank hade under andra kvartalet stora kreditförluster. Där blev summan 1235 miljoner kronor, vilket är rejält högre än fjolårets 109 miljoner kronor.

Handelsbanken är den enda banken vars kreditförluster gick åt andra hållet. Under andra kvartalet uppgick summan till blott 97 miljoner kronor, vilket är en rejäl minskning jämfört med samma kvartal 2019: 538 miljoner kronor.

Lägger man ihop deras samlade kreditförluster är summan 11,2 miljarder kronor.

Men trots detta lyckas bankerna leverera miljardvinst under detta svåra kvartal. De fyra bankernas samlade rörelseresultat blev 23,9 miljarder kronor. Handelsbanken var där i topp med 10,2 miljarder, följt av Swedbank på 6 miljarder och SEB med 4,6 miljarder. Nordea kom in med 306 miljoner euro (motsvarande 3,2 miljarder kronor).

Bankanalytiker är tämligen eniga kring att bankerna klarat sig väl. Frågan är vad som händer med vinsterna. Under våren skulle bankerna ha delat ut över 50 miljarder kronor, vilket ställdes in på grund av osäkerheten som rådde då.

I början på sommaren gav Finansinpektionens generaldirektör Erik Thedéen rekommendationen utdelningarna bör ställas in helt i år. Men många bedömare menar att pandemins effekter nu är överblickbara, och att bankerna kan dela ut vinsterna. Det mesta pekar på att bankernas aktieägare får ta del av dessa vinster inom kort. Kanske redan i höst.

Läs fler inlägg i ekonomibloggen här!