Engelska skolan: Våra marginaler är pressade

Text:

Bild: Lars Pehrson/SvD/TT

På tisdagen var det dags för Internationella engelska skolan (IES) att släppa sina siffror för det första kvartalet – friskolejätten har ett brutet räkenskapsår. Omsättningen landade på 555,8 miljoner kronor, en ökning på 13,2 procent jämfört med samma period i fjol.

Rörelseresultatet, den så kallade vinsten, slutade på 23,3 miljoner kronor. Det är en minskning med 12 miljoner kronor från förra året.

»Första kvartalets resultat påverkas av nya redovisningsprinciper för hur intäkter fördelas över året, uteblivet bidrag för läxhjälpsamt säsongsvariationen i Spanien. Justerat för dessa poster är lönsamheten ungefär på samma nivå som föregående år", skriver Anette Brodin Rampe, vd för Engelska Skolan, i rapporten. 

Den engelska skolan har expanderat internationellt. Hösten 2016 förvärvade hälften av Skolgruppen i spanska Valencia. Och i maj köpte de ytterligare en skola i Austurias.  Den spanska marknaden omsatte totalt 27,7 miljoner kronor och antalet elever uppgick til l1 856.

»Första kvartalet är säsongsmässigt svagt på grund av sommarlov, men verksamheten utvecklades enligt plan och förväntas på helårsbasis 2018/19 bidra till omsättningen med 160 Mkr och helårsresultatet med 21 Mkr«, skriver Anette Brodin Rampe.

Och mer lär komma:

»Vi fortsätter att förstärka vår organisation för bibehållen hög kvalitet och fortsatt expansion både i Sverige och Spanien samt för att öka effektiviteten för koncernen som helhet. Det leder på kort sikt till vissa kostnadsökningar som kombinerat med ovan nämnda faktorer pressar marginalerna«, avslutar Anette Brodin Rampe.

Läs även Veckans Fokus (18-13) om IES ordförande Barbara Bergström där hon berättar hur hon byggt sitt imperium med ordning och reda. »Madam principals recept: Tuff kärlek här.«