Ett gott företag?

Text: Sven Grundberg

Bild: JOHN MACDOUGALL/scanpix

Googles nyinvigda lokaler i centrala Stockholm för tankarna till en fritidsgård. Här finns arkadspel, pingisbord, kuddrum och ett bemannat kök som serverar de drygt 50 anställda såväl frukost som lunch.

Klädkoden är avslappnad, stämningen mysig och allt förstärker bilden av en trevlig utmanare i bjärt kontrast till kolossen Microsoft. Googles motto lyder »Don’t be evil« (var inte elak) och bolaget jobbar under den demokratiska devisen att göra all information på nätet tillgänglig för alla. I veckan hotade de att lämna den kinesiska marknaden på grund av den odemokratiska censuren.

Men allt fler frågar sig nu hur »snällt« Googles agerande är. Bakom fasaden av kulörta riskuddar döljer sig en ekonomisk ångvält som omsätter 150 miljarder kronor årligen och vars vinst låg på nästan 30 miljarder kronor för helåret 2008.

Googles dominans på marknaden för söktjänster på nätet är förkrossande. Globalt sett uppskattas marknadsandelen till 75 procent. I Sverige (där den största konkurrenten Yahoo är en obetydlig aktör) är dominansen ännu större.

Förra veckan ilsknade Frankrikes president Nicolas Sarkozy till mot Google och föreslog införandet av en särskild skatt på Googles annonsintäkter. Sarkozy stör sig på att sökmotorerna, med Google i spetsen, utnyttjar fransk kultur utan att dela med sig av sina intäkter. Men framför allt stör han sig på att de undviker fransk vinstbeskattning.

– I nuläget beskattas dessa företag i samma land som de har sina huvudkontor. Men samtidigt har de en viktig del av vår annonsmarknad, sade president Sarkozy under ett tal till franska kulturchefer på Cité de la Musique i Paris.

Alla europeiska företag som köper annonser på Googles sökmotor får fakturan skickad från Googles europeiska huvudkontor på Barrow Street i Dublin. Knappt hälften av de totala intäkterna tar vägen via Irland – ett land där företag betalar 12,5 procent i bolagsskatt.

Google vill inte redovisa exakt hur stor omsättningen och vinsten är i enskilda länder. Sverige-vd:n Stina Honkamaa hänvisar i stället till Institutet för reklam- och mediestatistik (IRM) för en vägledande uppgift. Enligt institutet omsatte marknaden för sökmotorannonsering 1,3 miljarder kronor i Sverige år 2008.

Med en uppskattad marknadsandel på mellan 80 och 90 procent i Sverige, innebär det att Google sålde annonser för mer än en miljard kronor här under 2008. Googles vinstmarginal (vinsten i procent av intäkterna) ligger strax över 25 procent, så en kvalificerad gissning är att Google tjänade en kvarts miljard kronor på sina svenska kunder 2008.

Därför ter det sig förbryllande att Google Sweden AB – Googles svenska dotterbolag som sköter försäljningen i Sverige – bara omsatte 132 miljoner och betalade 5 miljoner kronor * i skatt i Sverige samma år. I stället för en kvarts miljard i vinst redovisade det svenska bolaget en förlust på 35 miljoner kronor.

I Storbritannien är situationen ännu tydligare. Det är Googles näst största marknad efter USA. Där har bolaget över 700 anställda. Brittiska annonsörer köpte Google-annonser för svindlande 18 miljarder kronor år 2008. Samma år betalade Google bara 1,6 miljoner kronor i brittisk bolagsskatt.

Om de brittiska intäkterna hade bokförts i Storbritannien skulle Google ha behövt betala motsvarande fem miljarder kronor i brittisk skatt, enligt en uträkning gjord av tidningen Sunday Times.

– Googles sökmotor är en fantastisk tjänst. Men företaget styrs av skattesmitare. Ska man tjäna så mycket pengar här måste man ge tillbaka mer till samhället, säger den brittiska Labourparlamentarikern Austin Mitchell till Sunday Times.

– Google följer alla lagar och regler angående skatt i alla länder där verksamhet bedrivs. Vi bidrar till lokal och nationell beskattning och ger anställning till ett stort antal människor i Sverige och Europa, säger Googles Sverige-vd Stina Honkamaa till Fokus.

– Vårt europeiska huvudkontor ligger i Dublin eftersom det ger oss tillgång till välutbildad och flerspråkig arbetskraft och en konkurrenskraftig affärsmiljö, fortsätter hon.

Google har rätt i sak. Svenska Skatteverkets utlandshandläggare Roberth Glansberg förklarar att Googles lokala kontor runt om i världen fungerar som förmedlare av Googles tjänster och inte som försäljare.

Det svenska bolaget fakturerar huvudkontoret på Irland för den tjänst som utförs i Sverige, medan Irland tar betalt av de svenska kunderna. För den som är insatt i koncernredovisning kallas dessa gränsöverskridande transaktioner inom en internationell koncern för internprissättning.

– Det strider inte mot lagen. Men man kan alltid diskutera om Googles kontor i Sverige verkligen får marknadsmässig betalning för den tjänst de utför åt det irländska bolaget och om beskattningen av Googles svenska bolag därför är korrekt, säger Roberth Glansberg.

Många multinationella bolag har under senare år gått från att bedriva all lokal verksamhet på de enskilda marknaderna till att förlägga funktioner, risker och tillgångar i länder som gör upplägget skattemässigt fördelaktigt. Men få bolag gör det lika systematiskt som Google.

– Generellt sett är de stora företagen väldigt pålästa och har duktiga konsulter som hjälper dem att hålla sig inom ramen för vad som är tillåtet, säger Roberth Glansberg.

Men var beskattas Google egentligen?

Eftersom kontoret på Irland tar hand om 70 miljarder kronor av intäkterna, borde den irländska staten gnugga händerna åt de sköna skattemiljarder som verksamheten bidrar med till landet.

Men så är inte fallet. 2008 redovisade det irländska dotterbolaget 100 miljoner kronor i vinst före skatt och betalade därför bara 12,5 miljoner kronor i kapitalskatt till den irländska staten. Så inte heller på Irland betalar Google någon skatt att tala om.

Enligt Richard Murphy, en brittisk skatterevisor som granskat Googles skatteupplägg, betalas bara fem procent av Googles totala skatteutgifter utanför USA, trots att hälften av försäljningen sker utanför hemmamarknaden.

– Hade Google fört över alla vinster till USA hade de tvingats betala mer skatt än vad de gör i dag. Så det måste finnas något land utöver USA dit Google för vinsterna från det irländska bolaget, säger Richard Murphy.

Han gissar att svaret döljer sig bakom bolaget som står som ägare till Googles verksamhet på Irland. Det europeiska huvudkontoret ägs nämligen av ett dotterbolag som ligger på det brittiska protektoratet och skatteparadiset Bermuda.

– Av allt att döma fakturerar Googles bolag på Bermuda den irländska verksamheten för stora belopp. Och på Bermuda betalar Google ingen skatt över huvud taget, säger Richard Murphy.

Bolag med stora tillgångar i skatteparadis brukar vanligtvis nyttja de obeskattade tillgångarna som riskkapital. Man lånar ut obeskattat kapital till bolagets övriga delar mot ränta. Därmed växer tillgångarna hos det skattebefriade bolaget ytterligare.

– Google bryter inte mot några lagar, även om man kan ha åsikter om hur ansvarsfullt företaget agerar. Problemet ligger i de internationella skat­tereglerna som tillåter företag att göra som Google, säger Richard Murphy.

Medan svenska mediebolag upplever det största fallet i annonsförsäljning sedan IRM började genomföra sina mätningar, tuffar Google på här. Deras sökmotor har blivit ovärderlig för bolag som har försäljning på nätet. Anledningen är att det rör sig om riktad och efterfrågad marknadsföring.

Varje dag genomförs 20 miljoner sökningar på Googles svenska sajt och annonserar man på Google är chansen stor att hitta just de kunder som letar det man erbjuder. I dag lägger svenska företag i snitt 30 procent av all internetannonsering på sökmotorer. Marknaden har vuxit med en fjärdedel det gångna året.

– Skulle Google bojkotta oss skulle vi inte överleva. Vi spenderar mer pengar på Google än vad vi gör på såväl löner som hyra, säger en entreprenör som driver en webbshop på nätet.

En annan webbhandlare påpekar att en övervägande del av kunderna tar vägen via Google varje gång de ska handla något på nätet. Följden blir att webbutikerna har svårt att behålla sina kunder och ser sig tvungna att fortsätta spendera stora belopp på sökmotoroptimering och annonser på Google.

– Google har medfört att kostnaderna för att sälja på nätet ökar. I slutändan är det konsumenterna som betalar Googles jättevinst eftersom vi måste ta ut högre priser för att ha råd att annonsera på Google, säger webbhandlaren.

Men trots att Google inte längre är någon ny uppstickare, utan en helt dominerande jätte, är det populärt. Henrik Sjödin, som forskar om konsumentmarknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm, tror att det krävs mer än skatteplanering för att solka ner Googles starka varumärke.

– Folk gillar Google. Användarna upplever det som att Google står på deras sida. De erbjuder fantastiska tjänster och ses som innovativa och idealistiska. Var Google betalar sin skatt är en alldeles för abstrakt fråga för att det skulle påverka Googles varumärke, säger Henrik Sjödin.

Men även om konsumenterna inte bryr sig om Googles skattemoral kommer myndigheterna i Europa att fortsätta jakten på de försvunna miljarderna.

* Google Sweden AB betalade 10 miljoner i skatt 2008, varav nästan hälften var hänförlig till tidigare år. Skatten avseende året 2008 summeras till 5,3 miljoner.

google

Ladda ned Google Irlands årsredovisning för 2008