Fångar bygger nytt varumärke

Text: Kim Alm

Bild: Kim Alm

Skogomeanstalten på Hisingen i Göteborg ser till stora delar ut som vilket industriområde som helst, om än något mer välbevakat. Innanför det taggtrådsklädda stängs­let sitter 184 dömda brottslingar, främst våldtäktsmän och pedofiler. För många av dem är fängelset också en arbetsplats.

I monteringsverkstaden jobbar femtio intagna. Några löder kablar och kretskort, andra paketerar färgkartor, vattenlås och julklappspapper i kartonger som står utspridda över golvet och på borden. I en angränsande lokal ligger ett stort tvätteri. Här tvättar sextio intagna lakan, dukar och uniformer åt regementen, äldreboenden, hotell och restauranger – en bra vecka kan det handla om mer än tjugo ton tvätt.

Ulrike Junge är kriminalvårdsinspektör på Skogomeanstalten och ansvarar för arbetsdriften. Jobbet handlar om att trygga den sysselsättning de intagna har rätt till som en del i rehabiliteringen, och att hitta nya vägar för att utveckla verksamheten. Hon tycker att Kriminalvården behöver ett varumärke som Made in Jail.

– Det är ett nytt grepp, vilket är väldigt positivt, säger Ulrike Junge.

Kriminalvården har länge levererat produkter och tjänster till privata företag och offentlig verksamhet under varumärket Krimprod. Made in Jail är ett nytt komplement som ska användas i marknadsföringen mot nya kunder, Krimprod kommer att behållas eftersom det är inarbetat bland gamla. Uttrycket Made in Jail har förekommit tidigare, men det är först i år som Kriminalvården registrerat namnet som varumärke.

Sven-Åke Hansson är arbetsdriftsansvarig vid Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping. Hans förhoppning är att nya företag ska få upp ögonen för verksamheten.

– Vi är minst lika bra som andra leverantörer. Nu vill vi visa upp vårt sortiment och vad vi kan, säger han.

Varumärket ska symbolisera en modern kriminalvård. Inspirerade av jeanstillverkning på amerikanska fängelser utvecklade Sven-Åke Hansson Made in Jail tillsammans med Tommy Anzelius, projektledare på Norrköpingsbaserade reklambyrån Jerhammar & Co. Tommy Anzelius ser framför allt två finesser med varumärket.

– Dels är Kriminalvården de enda som kan stå för ett sådant begrepp, dels får målgruppen redan från början reda på att produkterna är tillverkade i fängelse, säger han.

Tommy Anzelius menar att det nya varumärket framhåller produktionen som något positivt, är tydligt redan från första kontakten och kommunicerar budskapet att »vi sticker inte under stol med någonting och vi gömmer oss inte«. Han hoppas att fler företag ska välja Made in Jail för att bidra med något till Kriminalvårdens verksamhet, och stå för att de hjälper de intagna i rehabiliteringen.

– Jag hoppas att det kan bli en del i kundernas etiska varumärkesbyggande.

Ulrike Junges kontor på Skogomeanstalten är fullt av pärmar och papper. Telefonen ringer konstant, och i allt arbete med att skaffa kunder och sköta upphandlingar, offerter, avtal och fakturering kan man nästan tro att hon driver ett företag.

I jobbet måste Ulrike Junge ta hänsyn till alla parter. Å ena sidan den intagne som genomgår rehabilitering, å andra sidan kunden som köper tjänsten och förväntar sig ett gott resultat.

– Men det finns inga motsättningar mellan rehabilitering och ekonomiska incitament. Arbetet går hand i hand med behandlingen, de intagna kan inte sitta hos en psykolog hela dagarna.

Hon menar att det är viktigt att avdramatisera den allmänna bilden av fängelset och ge de intagna riktiga jobb, som skapar rutiner och gör livet på anstalten mer likt det på utsidan.

– De är vanliga människor som kan och vill jobba, även om de gjort hemska saker. Det jag jobbar för är en del i att skapa en mer human kriminalvård, där de intagna får höra att de är duktiga och komma till sin rätt. Min ambition är att de ska säga att fängelsearbetet är som ett vanligt jobb.

Ulrike Junge har varit verksam inom Kriminalvården i 30 år. I vissa perioder har det ansetts förlegat att sätta de intagna i arbete. Nu har pendeln börjat svänga, fler har insett de potentiella vinsterna för såväl de intagna, som för Kriminalvården och samhället i stort.

– Vi har levt i en undanskymd tillvaro, men nu tar vi ett stort steg på marknaden. Vi måste utvecklas och hitta nya kunder, säger hon.

Kritiker menar att Kriminalvården konkurrerar med ojusta metoder. Ulrike Junge medger att Kriminalvården bedriver en verksamhet som inte kan gå i konkurs, men poängterar att man inte dumpar priserna för det. Direktiven är klara – det gäller att försöka hålla sig till marknadspriserna.

– I flera upphandlingar har vi till och med legat över marknadspriserna. Jag kan med gott samvete säga att vi ligger i linje med dem.

Hon tror att allmänheten välkomnar en satsning på mer arbete till de intagna.

– Det ligger i skattebetalarnas intresse att intagna jobbar, för då blir Kriminalvården billigare. För mig personligen är det inte orimligt. Ska en person avtjäna ett fängelsestraff är det rimligt att man bidrar till att hålla nere kostnaderna.

Made in Jail mötte kunderna på underleverantörsmässan Elmia Subcontractor i november i Jönköping. Under mässan strömmade besökarna till, och presentartiklarna som delades ut, bland annat en keps med Made in Jail broderat i fronten, tog snabbt slut. För Kriminalvården resulterade mässan i flera nya affärskontakter, berättar Sven-Åke Hansson, arbetsdriftsansvarig vid huvudkontoret.

– Men det kan dröja innan vi ser ett konkret resultat.

Arbetsdriften omsätter i dag 160 miljoner kronor, Kriminalvården kostar drygt 5,6 miljarder. På sikt kan Made in Jail bidra till att sänka kostnaderna, menar Sven-Åke Hansson. Men ännu återstår mycket arbete innan varumärket är etablerat genom hela Kriminalvården och kan användas fullt ut.