Fastigheter: Klipparna drar till landet

Text: Kajsa Olsson

Bild: Josef Nylén/unt

Det är tyst och stilla sånär som på ett svagt trafikbrus från väg 76 som silas genom blandskogen.

En gropig leråker i utkanten av Östhammar i Uppland – så långt har företaget Cleverhouses planer på billiga hyresrätter kommit. De har planer på att bygga sju tvåvåningshus med sammanlagt 26 lägenheter. Inflyttning var ursprungligen planerad till hösten 2007.

Markentreprenörerna hade satt i gång att arbeta, men i slutet av november lämnade de platsen med sina maskiner.

Med löfte om att snabbt producera hyfsat snygga tvåvåningshus i trä, har Cleverhouse väckt brett intresse bland landets kommuner. På ett 40-tal orter i Sverige, från Lycksele i norr till Klippan i söder, har företaget köpt mark eller fått optionsavtal på tomtmark för att bygga hyreslägenheter. Totalt handlar det om mer än 1 500 lägenheter. Det mest omfattande bygglovet gäller Visby med 150 nya lägenheter i Terra Nova. Men hittills har Cleverhouse inte byggt ett enda av de hus som marknadsförs på företagets hemsida.

Östhammar är en av de kommuner som har använts som referens i Cleverhouses kontakter på andra håll i Sverige. Det är bostadsbrist i Östhammar, så tillskottet av lägenheter skulle vara välkommet. Tjänstemännen på kommunen säger att de räknar med att bygget ska färdigställas, men när och hur det ska ske är oklart.

Cleverhouse har valt bort de allra hetaste tillväxtregionerna. Bolaget räknar med att det ändå finns en marknad för tvåor med en månadshyra på ungefär 4 700 kronor och fyrarummare med en hyra på 9 000. Bostadsbyggande signalerar framtidstro och i många lokaltidningar har det skrivits förhoppningsfulla artiklar om byggplanerna. En viss skepsis har också funnits. Det är vanligt med oseriösa firmor i byggbranschen, och här fanns plötsligt ett nytt företag som erbjöd precis det kommunerna frågade efter men som ingen annan kunde leverera. Hans Lindberg på samhällsbyggnadskontoret i Finspång reagerade när han på Cleverhouses hemsida såg att det gick att anmäla intresse för en lägenhet i kommunen trots att det inte fanns några byggavtal.

– Jag bad att få ett möte med representanter för Cleverhouse. Då fick jag höra att jag var omodern, de tyckte att vi skulle ha mejlkontakt i stället. Där slutade våra kontakter, säger Hans Lindberg.

Många kommuner är brända av tidigare decenniers dyra felsatsningar inom bostadsbyggandet.

De aktar sig för att ta ekonomiska risker, det får byggföretagen göra. Cleverhouses affärsidé går ut på att bygga prefabricerade trähusmoduler i fabrik, för vidare transport till byggplatsen.

Industriellt byggande betraktas som en intressant metod att förkorta byggtider och pressa kostnader. I praktiken har den visat sig svår att genomföra. För mindre än en månad sedan beslutade börsbolaget NCC att stänga sin husfabrik i Hallstahammar.

Cleverhouse är relativa nybörjare i byggbranschen. Företaget har byggts upp med hjälp av pengar från tomtaffärer i Åre. Männen bakom Cleverhouse äger också riskkapitalbolaget Vanilla Ventures, med säte i Schweiz och kontor nära Stureplan i Stockholm. Den svenske mångsysslande affärsmannen Lennart Skogh är delägare och har en ledande roll i företaget. På hemsidan beskrivs han som en »dynamisk, kreativ, problemlösande person med tydlig fokusering«. Vad som inte står är att han i bagaget har en del skakiga affärer.

På Förberget i Årebjörnen påbörjade förra året Vanilla Ventures, tillsammans med en holländsk affärspartner, det spektakulära lyxhotellbygget Copperhill Mountain Lodge. De vann pris som »Årets marknadsförare« i Jämtland 2006. I motiveringen berömdes hur man »med målstyrda åtgärder mot en medvetet valt marknad kan skapa en rejäl värdeökning«. Tomterna kring hotellet blev snabbt sålda.

I september blev det känt att hotellet skulle bli minst 40 procent dyrare än beräknat. Kalkylerna på 200 miljoner kronor sprack med besked. Under en period avstannade Copperhillbygget. Då tog holländska Evergreen över hela ägandet eftersom Vanilla Ventures inte kunde skaffa nytt kapital. Samtidigt blev de tidigare affärspartnerna oense om betalningen av de moduler som återstod för Vanilla Ventures att leverera. I början av november upphörde leveranserna av husmoduler från Vanilla Ventures fabrik Modulhus i Åtvidaberg. Hotellbygget fortskrider nu ändå, med hjälp av andra leverantörer, och tvisten fortsätter i domstol.

Ett stenkast från Vanilla Ventures kontor nära Stureplan, finns advokatbyrån RydinCarlsten, som företräder holländska Evergreen.

–  Det blir ekonomiska krav mot Vanilla Ventures, Modulhus i Åtvidaberg och Cleverhouse AB, i storleksordningen 18–20 miljoner. Det handlar om kontraktsbrott, vi begär ett vite på 700 000 kronor per vecka för förseningar av leveranser, säger advokat Tomas Rudenstam.

Nu växer högen med betalningsförelägganden mot Modulhus hos kronofogden, det gäller allt från byggmaterial till kaffet för fikaautomaten. Ett par förelägganden har nått tingsrätten i Linköping. Men ingen företagare har vågat begära företaget i konkurs, »då kanske man inte får ut några pengar alls«, säger en företagare med fordringar på mer än en miljon kronor.

Bitterheten mot affärsmän med Porsche Turbo och kontor vid Stureplan är påtaglig hos flera av småföretagarna i Åtvidabergstrakten.

– För oss handlar det om stora summor. Men jag kan tänka mig att de skrattar och har roligt åt oss när de dricker sin champagne, säger Kjell Johansson, ägare till Åtvidabergs färghandel och med fordringar på runt 500 000 kronor.

Modulhus i Åtvidaberg var tänkt som en av två fabriker där även lägenhetsmodulerna till de stora kommunala satsningarna skulle tillverkas. Nu har företaget inte ens sin adress kvar. I lokalerna där Modulhus hyrt in sig, har ett nytt bolag just sett dagens ljus. Företaget är så nytt att namnet, Cleverhouse i Åtvidaberg, inte ens hunnit bli godkänt av Bolagsverket. Vad som ska hända med de obetalda fakturorna till Modulhus är inte klart. Håkan Johansson är minoritetsägare på Modulhus i Åtvidaberg. Han suckar tungt när Vanilla Ventures kommer på tal.

– Tyvärr blev samarbetet med Vanilla Ventures inte som det var tänkt från början, från vår sida. Copperhill-projektet var den stora floppen, säger Håkan Johansson.

Den andra husfabriken Cleverhouse äger ligger i Electrolux gamla lokaler i Västervik. Där finns ett 20-tal anställda. I fabriken tillverkas lägenhetsmoduler, men inte alls i den omfattning som behövs för att företaget ska leva upp till löftena på hemsidan. Planerna var att 60–80 personer skulle jobba i fabriken under våren för att tillverka moduler till Cleverhouse.

– De flesta husfabriker i trakten har problem med att hitta arbetskraft och att få fram material. Att hitta kunder är det minsta problemet, säger Tommy Rälg, avdelningsombudsman på Skogs- och Träfacket.

En husfabrik på fallrepet, den andra underdimensionerad. Lägg därtill betalningsförelägganden som nått till tingsrätten, och ekonomiska tvister runt lyxhotellet med tidigare affärspartners. En lång väg till den »massmarknadsmodell« som enligt Cleverhouse ligger till grund för själva affärsidén. Men Lennart Skogh är inte intresserad av att ge sin syn på företagets situation.

– Jag är inte intresserad av någon intervju och vill inte prata ekonomi över huvud taget, svarar Lennart Skogh och lägger på luren.

Håkan Olson är fastighetsekonom på Hyresgästföreningen. Han anser att det finns många oklarheter i affärerna kring Cleverhouse.

– Det är inte förbjudet att göra dåliga affärer, varken för kommuner eller entreprenörer. Men det här luktar oegentligheter och segslitna rättsprocesser med många förlorare. Jag skulle inte vilja vara med och skriva nya avtal med en sådan partner innan de har visat att de kan ro iland sina åtaganden. Det ser ytterst tveksamt ut, säger han.
Cleverhouse planerade projekt.

Askersund: Har skrivit markanvisningsavtal om byggnation av 22 lägenheter. De har två år på sig att förverkliga sina planer. När projektet tagit mer fast form diskuteras markförsäljning.

Charlottenberg: Exploateringsavtal tecknat om att bygga. Planen har vunnit laga kraft. Cleverhouse tar fram handlingar för bygglov. På en annan tomt i kommunen pågår arbetet med detaljplan och är i samrådsskede. (80 lgh)

Falkenberg: De skulle ha börjat bygga, men sköt upp byggstarten till nästa år. De har bygglov för 39 lägenheter och kan få bygglov för ytterligare 39.

Falun: De har visat intresse och fått option på en tomt. I oktober skulle de har redovisat hur och var de till bygga.(48 lgh)

Gislaved: Har sålt mark till Cleverhouse och diskuterat 50 lägenheter, i mitten av augusti sades att de var på gång att söka bygglov.(60 lgh)

Duved: Cleverhouse har lagt ut sin tomt till försäljning genom mäklare i slutet av oktober.

Hudiksvall: De har skrivit köpeavtal med tillträde 1/7 2008, då är byggstarten planerad. 30-35 lägenheter. ”Det är femton år sedan det byggdes så mycket sist här i Hudik”. (48 lgh)

Klippan: De hade optionsavtal om att få köpa mark. Inget bygglov sökt (26 lgh)

Kristinehamn: De har fått en tidsbegränsad markanvisning, som förutsätter att de bekostar och tar initiativ till detaljplaneändring. Någon sådan har ej kommit till stånd och företaget har inte förvärvat marken. Eventuell markupplåtelse villkoras med byggstart inom en angiven tidpunkt. (26 lgh)

Lindesberg-Nora: De har köpt tomt och sagt att inflyttning sker våren 2008. Bygglovhandlingar borde komma snart. (42+74 lgh)

Lycksele: De hörde av sig och ”här har ingen byggt sen 90-talet så vi blev glada”. Lantmäteriet iordningställer kartor som ska skickas till Cleverhouse inom kort.(26 lgh)

Skene-Mark: De har ansökt om att få köpa mark. Inga beslut är fattade, inga bygglov sökta. (26lgh)

Markaryd: Vi har skrivit avtal och de har fått bygglov för 24 lägenheter, sex tvåvåningshus. Marken är beredd, men de har inte tagit dit någon entreprenör.

Mellerud: De har option på en byggrätt men ej sökt bygglov. (26 lgh)

Mullsjö: De har fått ettårig dispositionsrätt på mark för uppförande av flerbostadshus. Bygglov ej sökt. (26 lgh)

Munkedal: De har förvärvat mark. Bygglovhandlingar har ej lämnats in.

Nybro: Cleverhouse har inte köpt mark eller sökt bygglov (vår detaljplan är klar). (26lgh)

Oskarshamn: De skulle ha byggt, men kommunstyrelsen drog sig ur.

Oxelösund: Har förhandlat om ett markanvisningsavtal. ”Det har varit svårt att etablera en bra kommunikation med företaget för att få svar på frågor kring tekniska lösningar (hus med trästomme kan ha dålig ljudisolering)”.

Vadstena: De har inte lämnat in bygglovansökan. De ska köpa tomten, kommunen håller på att jobba med kartan. (34 lgh)

Visby: Markanvisningsavtal är skrivet. Ingen mark är såld, bygglov är beviljat för 150 lägenheter i Terra Nova.

Skövde: Förhandlingar pågår, inget är klart, inget bygglov sökt. (40 lgh)

Sollefteå: De har köpt mark för att bygga hus.

Svenljunga: Ska göra markanvisning på 32 lägenheter, ”det är mer än vad som byggts här sedan 80-talet”.

Umeå: De har bygglov för hyresrätter, har inte köpt mark eller börjat bygga. (30lgh)

Tingsryd: De har sökt och fått bygglov för 23 lägenheter, det var vid midsommar, sedan dess har inget hänt.

Åstorp: De har ett exploateringsavtal med kommunen. (28 lgh)

Älmhult: Bygglov på 48 lgh i kvarteret Vinbäret är beviljat. Ej påbörjat.

Östhammar: De köpte en tomt och fick bygglov för 8 hus, 32 lägenheter. Egentligen skulle de ha gått igång före förra årsskiftet för att få del av subventionerna. Men de åstadkom ingen grund. Nu handlar det eventuellt om 7 hus och 26 lgh.

Örnsköldsvik: Markanvisningsavtal för ett 70-tal lägenheter. Planerad byggstart början på 2008.

Östersund: De håller på att förvärva mark. Har sökt bygglov för 64 lägenheter.

Örkelljunga: De har förvärvat mark, fått bygglov, 36 lgh och ska börja bygga i kvarteret Ejdern oktober 2007.