Förändringens vindar

Text: Lotta Dinkelspiel

Bild: Tomas Oneborg/TT

»Det är bara fantasin som sätter gränser för vad tjänstemännen inom Industrivärden kan tänkas hitta på för att behålla maktpositionen.«

Orden är Tredje AP-fondens vd Peter Lundkvists och något han sa till Dagens Industri för snart ett år sedan i samband med bolagsstämman i Handelsbanken. Lundkvist syftade på en klurig manöver som gjorde att tjänstemännen Sverker Martin-Löf, Anders Nyrén och Jan Johansson kunde kringgå EU:s nya regler och sitta kvar i fler styrelser än vad reglerna tillåter.

Stämningen var närmast upprorisk. Det är inte vanligt på bolagsstämmor, där snittar brukar vara det enda som får deltagarna att hicka till.

Nu drar säsongen för årets bolagsstämmor snart igång. För Handelsbankssfären med maktbolaget Industrivärden innebär det stora förändringar. Gruppens starke man, Sverker Martin-Löf, avsade sig sina uppdrag tidigare i år, efter omfattande granskningar om privatjet och jaktstugor i SCA. Han är ordförande i Industrivärden, SCA och SSAB, vice ordförande i Handelsbanken och Ericsson och ledamot i Skanska. De stolarna ska nu fyllas av andra.

Först ut är Handelsbanken som har sin stämma den 25 mars, därefter de följer övriga bolagen på löpande band. Av de kallelser som kommit hittills från Handelsbanken, Volvo, Ericsson, Skanska och SCA kan man skönja nya mönster. Mycket pekar på att de tjänstemän som styrt sfären i årtionden håller på att förlora sin dominerande roll.

Handelsbankssfären – som företagsgruppen kallas – har fram till i dag varit ett speciellt djur. En snårig konstruktion av stiftelser och företag som äger varandra. Den styrs av tjänstemän som gjort karriär i något av sfärbolagen och som belönats med makt efter lång och trogen tjänst. De kontrollerar stiftelser och bolag, som i sin tur äger bolagen.

Minoritetsaktieägare och medier har sett ett gubbvälde eller en klubb för inbördes beundran som anses ha haft alltför stort fokus på att höja sina egna ersättningar och behålla makten inom gruppen. Och som har hållit kvinnorna utanför. Men en serie omständigheter ser nu ut att ha banat väg för något nytt.

Det första tecknet på det kunde skönjas i pressmeddelandet som Industrivärden skickade ut den 22 januari i år, när Sverker Martin-Löf gav besked att han skulle lämna sina uppdrag i vår.

»Huvudägarna har tagit intryck av den senaste tidens debatt bland annat om frågan kring personunioner inom gruppen.«

Innebörden är att ledande befattningshavare i gruppens bolag inte ska sitta i Industrivärdens styrelse framöver. Därmed begränsas möjligheten att koncentrera makten till en liten skara.

Andra tecken på förändringar syns i de kallelser som hittills skickats ut: Industrivärdens inflytande minskar och kvinnorepresentationen ökar.

I Volvo har aktivisten Christer Gardell och hans Cevian efter många års kämpande fått en plats i styrelsen, genom Cevians partner Eckhard Cordes. Det lär innebära någonting nytt. Gardell har flera gånger uttryckt att han vill få ned kostnaderna och upp lönsamheten. Snabbt. Han har även förespråkat en styckning av bolaget. I kallelsen föreslås också en ny kvinnlig styrelseledamot, Martina Merz. Då ökar andelen kvinnor till 30 procent.

I Ericssons och Skanskas styrelser lämnar både Sverker Martin-Löf och Pär Östberg, Industrivärdens före detta vice vd som fick gå i början av året. I Ericsson ersätts de av Anders Nyrén, i Skanska av Pär Boman. Enligt Carl-Olof By, ledamot i valberedningarna, ska Industrivärden komplettera med ytterligare en ledamot nästa år i båda dessa bolag. Fram till dess stärker Wallenbergarna sin makt i Ericsson på Industrivärdens bekostnad. Samtidigt minskar Industrivärdens inflytande över Skanska. I Ericsson väljs Sukhinder Singh Cassidy in i styrelsen och i Skanska Jayne McGivern, vilket ökar andelen kvinnor i de styrelserna till 36 respektive 38 procent.

Sandviks kallelse har inte kommit än. Enligt Dagens Industri förstärks styrelsen med Fredrik Lundbergs förtrogna, Lundbergföretagens vice vd Claes Boustedt. Han fyller därmed den stol som Fredrik Lundberg lämnade förra året, till följd av de nya EU-reglerna.

Fredrik Lundberg är ett kapitel för sig. Han är Industrivärdens största ägare, men hans makt har hittills kringskurits av att Handelsbankens och SCA:s stiftelser tillsammans har varit större. När nu personunionerna upplöses finns möjlighet för Fredrik Lundberg att flytta fram sina positioner. Redan i januari föreslogs att han kliver upp som vice ordförande i Industrivärden. I det möte som institutionerna hade med Industrivärdens ledning, i samband med att Sverker Martin-Löfs avgång annonserades, framstod Fredrik Lundberg också som sfärens nya starke man.

– Han var mer energisk och framåtlutad än någon gång tidigare och berättade om de nya principer som skulle gälla framöver, beskrev en av dem som var närvarande vid mötet.

Vilken kontroll Fredrik Lundberg har över Industrivärden är inte helt klart. Delvis beror det på hur hans relation är till Handelsbankens och SCA:s blivande ordförande Pär Boman. För är det någon, vid sidan om Fredrik Lundberg, som stärkt sin position i denna ommöblering så är det han. Handelsbanken och SCA, som Boman alltså blir ordförande för, äger stora poster i Industrivärden. Därmed förfogar Pär Boman över två platser i Industrivärdens valberedning.

Gör Pär Boman gemensam sak med sfärens Tom Hedelius, som är ordförande i den stiftelse som förfogar över den tredje platsen, behålls makten inom sfären. Gör Pär Boman gemensam sak med Fredrik Lundberg, som innehar den fjärde platsen, stärker Lundberg greppet över gruppen rejält.

Ett ytterligare svar på vem som har makten över gruppen kommer när Industrivärden släpper sin kallelse. Då meddelas det vem som blir Industrivärdens nya vd. Namn som nämnts är Handelsbankens vice vd:ar Michael Green och Jan Amethier, Kinneviks förra vd Mia Brunell och Nordstjernans vd Tomas Billing. Michael Green är en långvägare inom banken, Jan Amethier är skolad i London och har bland annat jobbat på Goldman Sachs och JP Morgan. Han är sannolikt att betrakta som mer neutral. Så även Mia Brunell. Tomas Billing var vd för Hufvudstaden när Fredrik Lundberg köpte in sig och blev storägare. Han var även ordförande i NCC när Fredrik Lundberg ägde en stor post i bolaget. Det är dock osannolikt att tjänstemännen godkänner en kandidat så nära knuten till Fredrik Lundberg. Ännu har han inte den fulla kontrollen över sfären. Men ögonblicket närmar sig.

Kvinnorna som kliver in

Annemarie Gardshol, SCA. 

Chef för e-handel, företagskunder och strategi på Postnord. Dessförinnan Gambro och McKinsey.

Sukhinder Singh Cassidy, Ericsson. 

Grundare, koncernchef och styrelseordförande i Joyus.com. Ledamot i Tripadvisor LLC och J. Hilburn, Inc. Har tidigare haft ledande positioner inom bland annat Google och Amazon.

Jayne McGivern, Skanska. 

Tidigare vd i flera internationella bolag i fastighets- och byggbranschen. Hon har styrelseuppdrag i Crossrail, London Legacy Development Company och Croydon Council Urban Regeneration Vechicle. Driver i dag den privata fonden Red Grouse.

Iiris Herlin, Kone. 

Ledamot i Security Trading Oy och Tiina and Antti Herlin Foundation.

Lise Kaae, Handelsbanken.

CFO i danska klädbolaget Bestseller A/S. Dessförinnan partner på PwC.

Martina Mertz, Volvo. 

Lämnade nyligen som vd för bromstillverkaren Chassis Brakes International. Dessförinnan på Robert Bosch GmbH. Sitter i styrelsen för SAF Holland S.A, en underleverantör till lastbils- och bussindustrin.

Jeanette Christensen, Ica. 

Marknads- och kommunikationsdirektör på Tieto. Dessförinnan TDC och inredningsföretaget Inne AB

På väg mot 40 procent

Andel kvinnor 2014, 2015*

Industrivärden: 43%, Ej klart

Handelsbanken: 22%, 33%

Volvo: 22%, 30%

SCA: 22%, 33%

Sandvik: 14%, Ej klart

Ericsson: 25%, 36%

Ica-Gruppen: 20%, 30%

Skanska: 20%, 38%

SSAB: 22%, 25%

Kone: 28%, 33%

*föreslaget till årsstämman.