Inget stopp för lockpriser

Text:

Att slutpriset överstiger det utsatta priset i en annons med 50 procent verkar vara regel vid bostadsaffärer i dag. Lockpriserna är inte bara föremål för bottenlös ilska hos köparna. Det har också skapat en marknad utan en tydlig prisbild, långt ifrån de regler som råder på aktiebörser och andra utvecklade marknader.

Mäklarbranschens oförmåga att motverka lock­priser slogs fast med emfas av den särskilda utredaren, chefsrådmannen Ylva Norling Jönsson,
i utredningen till ny fastig­hetsmäklarlag i januari 2008. Där föreslog hon, med uppdrag från justitieminister Beatrice Ask, att det »i lag bör införas en skyldighet för mäklare att i objektbeskrivningen lämna uppgift om ett bedömt marknadsvärde«.

När förslaget om ny fastig­hetsmäklarlag så kom i måndags var förslaget om marknadsvärde borttaget. Eftersom fotbytet är så diametralt motiverar regeringen beslutet:

»Regeringen konstaterar att det finns en fara att mäklarnas värderingar skulle uppfattas som mer objektiva och säkra än vad de i själva verket är«. Att köparna ändå vet vilket det verkliga priset är, en annan motivering. Lösningen är i stället självreglering av denna, av utredaren utdömda, marknad.

Regeringens besked är i stället att »eventuella problem med s.k. lockpriser får i första hand hanteras inom ramen för god fastighetsmäklarsed och god marknads­föringssed.«