Ingves omvald som riksbankschef

Text:

Bild: Anders Wiklund/TT

Beslutet att förlänga den sittande riksbankschefen var enigt, enligt Riksbanken.

»Stefan Ingves har på ett utmärkt sätt lett Riksbankens arbete under de senaste tolv åren. Hans breda kompetens och internationella erfarenhet har spelat en viktig roll för Riksbankens arbete under dessa år. Det borgar för en god kontinuitet i Riksbankens arbete de kommande åren«, skriver riksbanksfullmäktiges ordförande Susanne Eberstein och vice ordförande Michael Lundholm i en gemensam kommentar, i pressmeddelandet.

Samtidigt meddelas att vice riksbankschef Kerstin af Kerstin af Jochnicks mandat förlängs på sex år.

Riksbanken har, efter sju års tid, uppfyllt sitt efterlängtade inflationsmål på två procent. Många bedömare förväntar sig att Ingves inom den kommande mandatperioden kommer att skruva ner den expansiva penningpolitiken, där minusräntan ingår.

Fakta | Riksbanken

Riksbankens direktion består av riksbankschefen samt fem vice riksbankschefer. Direktionen beslutar om penningpolitiken, bland annat genom att fastställa bankens styrränta, den så kallade reporäntan.

Medlemmarna väljs på mandatperioder om fem alternativt sex år, så att inte alla stolar ska bli lediga samtidigt.

Hösten 2017 består direktionen av:

– Stefan Ingves, mandat till 1 januari 2023

– Kerstin af Jochnick, mandat till 1 januari 2024

– Martin Flodén, mandat till 22 maj 2018

– Cecilia Skingsley, mandat till 22 maj 2019

– Henry Olsson, mandat till 12 januari 2021

– Per Jansson, mandat till 1 januari 2022