Kompisstyre i HSB

Text: Janne Sundling

Bild: Scanpix

När bostadsområdet Treudden i Norra hamnen i Helsingborg stod klart 1998 öppnade två restauranger i området: Oz Emellan och Kajplats 10.

Sex år senare upptäckte bostadsrättsföreningen att den hela tiden stått för elkostnaden för restaurangerna. Först i slutet av förra året fick föreningen ut 546 000 kronor från HSB för förlorade intäkter från restaurangerna. I nio år fick medlemmarna ligga ute med pengar.

HSB Nordvästra Skånes vd Ulf Nordström har under de här åren suttit på dubbla stolar. 1999–2003 var han ordförande i bostadsrättsföreningen, samtidigt som han var vd för HSB. Sedan två år är han också styrelseledamot och delägare i restaurangen. Som drivs av hans brorson.

– Vi har rett ut allt runt detta och skrivit en uppgörelse och tagit i hand. Att vi hade missat att debitera elkostnaden fick jag klart för mig först våren 2006. Vår förvaltning hade inte uppmärksammat det, säger Ulf Nordström.

Var det lämpligt att vara vd i HSB-föreningen och samtidigt ordförande i bostadsrättsföreningen som köper tjänster av HSB?

– Man tyckte från föreningen att det var lämpligt. När jag ställdes inför frågan att bli ordförande funderade jag på om det fanns någon konflikt. Jag såg att det rimligtvis inte borde vara det, och valdes av stämman.

Men det finns fler kopplingar mellan Nordström och utomstående affärsintressen. 2004 och 2005 köpte Fastighets AB Kullagatan två fastigheter i centrala Helsingborg för totalt 89,7 miljoner kronor. Säljare var Fastighets AB Ringstorp, startat av lokala näringslivstoppar i Helsingborg.

Kullagatan ägdes fram till nyligen till lika stora delar av HSB Nordvästra Skåne och det lokala företaget Sjödin Fastigheter. Då sålde HSB av sin andel av Kullagatan till Sjödins, med en reavinst på 46 miljoner, enligt Ulf Nordström.

– Vi har förädlat dem färdigt, säger Ulf Nordström.

Bengt Silfverstrand som i 26 år var socialdemokratisk riksdagsledamot och tidigare suppleant i partistyrelsen är kritisk mot HSB:s roll i de lokala fastighetsaffärerna.

– HSB:s idé är att bygga och förvalta bostäder, inte att spekulera i fastigheter, säger han.

Silfverstrand är starkt kritisk mot det gäng kommunpolitiker från 90-talets Helsingborg som nu styr HSB Nordvästra Skåne.

– Det är folk som fått sina uppdrag via den politiska karriären. Sedan får de nya intressen och klarar inte av scenförändringen. De har blivit fartblinda.

Alla känner de varandra, säljare och köpare av fastigheterna. Och så byter de styrelseposter och väver en tät väv av inflytande. I styrelsen för Ringstorp satt Jerker Swanstein, då verksam som advokat. På 90-talet var han kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, och högprofilerad moderat. I dag är han regionstyrelsens ordförande i Skåne.

När Ringstorp köpte en fastighet av HSB fick HSB betalt i aktier i Ringstorp, och Ulf Nordström fick plats i styrelsen. Han och Swanstein känner varandra väl sedan 90-talet när Nordström var socialdemokratiskt oppositionsråd samtidigt som Swanstein var moderat kommunstyrelseordförande. Men Nordström fick lämna sin post efter intern kritik mot att han var för samarbetsvillig med moderaterna.

Efter att HSB gjort affärer med Ringstorp dyker Swanstein upp i ett nytt överraskande sammanhang: som styrelseledamot i HSB Nordvästra Skåne. Och där sitter det numera moderata regionrådet kvar.

På HSB-kontoret i gamla Ramlösa brunnshotell finns även Matz Svensson, s-kommunalråd på 90-talet, numera marknadschef på HSB. Ordförande i HSB-styrelsen är Britta Rundström, även hon s-kommunalråd på 90-talet. Hon efterträddes som kommunalråd av Tomas Nordström, bror till Ulf.

De blåröda personkopplingarna har gett HSB en unik position i Helsingborg, menar kritikerna. Ett exempel var när HSB 2003 köpte mark av kommunen för att bygga bostäder på Margaretaplatsen. HSB köpte marken för 3,8 miljoner. Av andra har marken värderats till betydligt högre belopp.

– Affärerna skadar hela tilltron till HSB, och den kooperativa bostadsidén. Och även om HSB ska vara politiskt fristående så skadas också tilltron till det politiska systemet och framför allt socialdemokratin. Det måste vara ett systemfel i HSB när det finns utrymme att berika sig själv på det sätt som en del gjort, säger Bengt Silfverstrand.

På Oz Emellan på Kajpromenaden i Helsingborg kan man njuta lättrökt Najadlax för 195 kronor, numera inklusive el. De boende i området har nära dit, exempelvis HSB-vd:n Ulf Nordström och brodern Tomas Nordström, nu (s)-oppositionsråd. Där bor också tidigare infrastrukturministern Ines Uusmann och Europaparlamentarikern Jan Andersson (s). HSB-aren Jerker Swanstein däremot lämnade Helsingborg redan 1999 då han köpte ett hus i Båstad.