Låser upp framtiden

Text: Jan Lindroth

Digitalisering innebär en öppning för jätten Assa Abloy. Men det är inte helt riskfritt.

Det mesta digitaliseras i rask takt men våra bostäder har fortfarande en 8 000 år gammal teknologi – dörr med lås. Nu stundar förändringar i takt med att försäljningen av digitala lås ökar kraftigt.

Assa Abloy har de senaste decennierna gjort en rad framgångsrika förvärv, blivit världens i särklass största låsföretag och vill nu också ta täten inom digitalisering av branschen.

– Marknaden för uppkopplade lås är i dagsläget relativt liten, men vi tror att majoriteten av alla privatbostäder kommer att konvertera till smarta dörrlås i framtiden,;lås som kan kopplas upp och kommunicera med produkter från till exempel Amazon, Google Nest och Walmart som är våra samarbetspartners och som använder våra lås, säger Carolina Dybeck Happe, finanschef på Assa Abloy.

I dag säljer Assa Abloy omkring två ­miljoner uppkopplade lås per år vilket innebär en försäljning på flera miljarder givet att varje lås kostar uppåt 2 000 kronor.

– Globalt ligger vi totalt sett före de konkurrenter som vi normalt jämförs med. Vad gäller nya konkurrenter så har vi främst sett lösningar som installeras ovanpå befintliga lås och inte så många nya konkurrenter gör kompletta lås, säger Dybeck Happ.

Assa Abloy har under de senaste månaderna förvärvat två uppstickare. I höstas köptes August Smart Lock (baserat i Silicon Valley) som säljer uppkopplade lås som installeras ovanpå det befintliga låset. Och i Sverige förvärvades Phoniro, en liknande teknisk lösning men som riktar in sig på att förse hemtjänsten med digitala lås och nycklar. Phoniro har redan 100 000 lås installerade.

Vid teknikskiften finns det alltid skepsis och det tar längre tid än väntat innan det tar fart. Men de som installerat lås som kan öppnas på distans – för att släppa in varubud, ge besked om att barnen kommit hem från skolan eller integreras med larm och annat – har vanligtvis bara en sak att säga:

– De gillar det verkligen. De som installerat ett smart lås går inte tillbaka, det är vår erfarenhet, säger Carl Johan Grandinson, vd på Glue Home, en liten konkurrent till Assa Abloy och än så länge riskkapitalfinansierad.

Byte till digitala lås på villor och lägenheter framöver lär främst drivas av e-handel, men också att man hyr ut sin bostad via delningstjänster.

– Att möjliggöra leveranser när ingen är hemma, och underlätta att utföra tjänster som städning och vård i hemmet – det tror vi kommer att vara den stora drivaren av efterfrågan då alltmer av handeln sker online. Vi har gjort en del piloter tillsammans med logistikföretag för att göra hemleveranser innanför dörren, säger Carolina Dybeck Happe på Assa Abloy.

Men det är inte helt riskfritt. Även om flera digitala lås är godkända av försäkringsbolag, vilket innebär att de juridiskt betraktas som ett vanligt lås vid inbrott, finns oklarheter vid exempelvis stölder. I dagsläget gäller inte hemförsäkringen om man själv släppt in en person i bostaden som stjäl. Ansvarsfrågan utreds av de olika aktörerna.

Just obevakade hemleveranser väntas driva e-handeln av dagligvaror, där endast 1,5 procent sker online, vilket kan jämföras med 12 procent för handeln i stort. En begränsande faktor fram tills nu har varit att leveranserna behöver ställas in i kyl eller frys omedelbart. Assa Abloy har redan inlett pilotprojekt med Postnord och Mat.se.