Teliagranskning hemligstämplas

Text: Fokus

Bild: Janerik Henriksson/tt

Det var vid bolagsstämman i april 2013 som Telia Sonera avsierade att bolaget gett den internationella advokatfirman Norton Rose Fulbright uppdrag att genomföra en ”grundlig granskning av de senaste åren transaktioner, ingångna avtal och partners i Eurasien”.

Granskningen var en konsekvens av de avslöjanden om misstänkta mutor i bland annat Uzbekistan som gjorts av SVT:s Uppdrag granskning. Efter de första avslöjandena lät Telia Soneras dåvarande ledning den svenska advokatfirman Mannheimer Swartling göra en första inledande genomgång.

Resultatet av den granskningen, som gjordes av advokaten Björn Riese, publicerades offentligt den 1 februari 2013. Även om Mannheimer Swartling riktade stark kritik mot Telia Sonera, sa sig firman inte ha ”funnit belägg för att Telia Sonera begått något mutbrott eller deltagit i penningtvätt i samband med investeringarna i Uzbekistan”.

Den svenska granskningen var dock begränsad i omfång, bland annat fokuserade den enbart på affärerna i Uzbekistan. Den nya styrelse som tillträdde vid stämman i april, under ledning av nya ordföranden Marie Ehrling, sjösatte därför den större granskningen som innefattade hela verksamheten i Eurasien.

Denna granskning ska vara klar i dagarna, i god tid före årsstämman om en dryg vecka, den 2 april.

Men till skillnad från den förra granskningsrapporten kommer Telia Sonera alltså inte offentliggöra den i sin helhet. Det bekräftar bolagets presschef Salomon Bekele för Fokus i ett längre reportage om Telia Soneras affärer som publiceras i veckans utgåva av tidningen.

När utredningen tillsattes, i april i fjol, förkunnade Marie Ehrling att styrelsen ”har för avsikt att vara så transparent som möjligt vad gäller granskningarna och kommer löpande ta ställning till vad som kommuniceras externt och när”.

Men någon publicering i sin helhet kan aktieägare och medier alltså inte vänta sig. Marie Ehrling skriver i bolagets färska årsredovisning att bolaget vid stämman ”för att svara upp mot ambitionen om transparens” istället ska presentera ”en redogörelse”. Exakt vad den ska innehålla och hur omfattande den blir är oklart.

Läs mer om Telia Sonera och de misstänkta mutaffärerna i fredagens Fokus