Snusets alibi hoppar av

Text: Janne Sundling

Bild: Björn Larsson Rosvall/Scanpix

Swedish Match var länge ensamma på den lönsamma svenska snusmarknaden. Snuset gav år efter år vinster på runt en miljard kronor. Men de senaste åren har även de största internationella tobaksbolagen börjat satsa på snuset, den enda tobaksprodukt där de ser tillväxt. Senaste exemplet är när Philip Morris ägare Altria nyligen köpte US Tobacco för över 100 miljarder kronor.

Fram till 70-talet var snuset en udda produkt, som tobaksbolagen trodde skulle försvinna. Men forskarlarm om sambandet mellan cancer och rökning fick allt fler svenskar att börja använda snus. I dag är det fler svenskar som snusar än röker.

Tidigare har Swedish Match distanserat sig från de globala cigarettbolagen, men nu har strategin ändrats totalt. I lobbygruppen Estoc samarbetar de med främst BAT, British American Tobacco. Nyligen startade de också ett gemensamt bolag med Philip Morris, som står bakom Marlboro.

Nu har Swedish Matchs medicinske expert Freddi Lewin hoppat av i protest mot att bolaget »går i säng med cigarettindustrin« och att hans vetenskapliga integritet inte respekterades.

– Genom Estoc samarbetar man med de tobaksbolag som i alla tider ljugit om rökningens skadeverkningar. Går man i allians med cigarettindustrin, som har ihjäl sina mest trogna kunder, är man inte längre trovärdig när man säger att målet är »en rökfri värld«, säger Freddi Lewin.

Han var tidigare överläkare på Karolinska universitetssjukhuset. På 90-talet började han studera hälsoeffekter av att snusa jämfört med att röka. Han var en av de första att hävda att snusets skador var oerhört mycket mindre än rökningens, och att snus kunde vara en väg att få fler att sluta röka.

Ändå väckte det uppmärksamhet när han och läkaren Lars-Erik Rutqvist 2006 anställdes som medicinska rådgivare på Swedish Match.

– De var väldigt tydliga, det ingick i förutsättningarna att jag skulle vara oberoende. Min chef sade att utan din integritet har vi ingen nytta av dig, säger Freddie Lewin.

Swedish Match hade ingen tillverkning av cigaretter, men däremot cigarrer.

– Ja, det är också farligt, men inget stort folkhälsoproblem. Och jag ansåg att snuset hade en stor potential i folkhälsohänseende.

Men i takt med att samarbetet med de stora tobaksbolagen ökade krympte respekten för hans integritet.

– Visionen var tidigare »En rökfri värld«, man ville inte ha med cigarettindustrin att göra. Men BAT ser snuset mest som ett komplement, »när du inte kan röka«.

– När jag ställde kritiska frå­gor om samarbetet fick jag ingen rimlig förklaring. I stället skulle jag tystas. Förra våren slutade jag uttala mig offentligt, i höstas fick jag nog och sade upp mig, säger Freddi Lewin.

Enligt honom är det nära samarbetet fel av etiska skäl och skulle kunna ifrågasättas även kommersiellt. Men Swedish Matchs informationschef Henrik Brehmer delar inte den uppfattningen:

– Det är väl bra att cigarettindustrin tar fram en dramatiskt mindre riskfylld produkt, säger han.

Frågan om Freddi Lewins avhopp i protest får ett ganska fåordigt svar:

– Han har valt att gå till andra uppgifter. Jag vet inte varför, säger Henrik Brehmer.

Han säger själv att det var i protest mot samarbetet med de stora tobaksbolagen.

– Jag har ingen uppfattning om det. Jag känner inte igen den kritiken.

Är samarbetet med Philip Morris och BAT ett tecken på att ni övergett rökfriheten?

– Nej, vi har världens bästa rökfria tobaksprodukt, och vill stärka oss inom det rökfria området.

Om det vore aktuellt – skulle ni i dag säga nej till att tillverka cigaretter?

– Ja, det skulle jag nog säga. Högst hypotetiskt, svarar Henrik Brehmer.

Lobbyverksamheten mot EU-kommis­sionen för att häva snusförbudet har intensifierats det senaste året. Men trots ett halvdussin lobbyister på plats har de få framgångar. Genom att liera sig med cigarettindustrin har de tappat sitt främsta argument – att snus kan vara ett sätt att få färre att röka.

ESTOC står för European Smokeless Tobacco Council. Medlemmarna är Swedish Match, BAT (British American Tobacco), danska Oliver Twist (gör tuggtobak), svenska Fiedler & Lundgren (ägt av BAT), och norska JL Tiedemann (som också ägs av BAT).