Svensk tar över hos rödvit Wallenbergare

Text:

Bild: TT

På torsdag inträffar en händelse som, med tanke på dess betydelse för det nordiska näringslivet, är en av årets mest underrapporterade. Den unge svensken Robert Uggla blir då chef för Danmarks främsta finansimperium.

Nyheten släpptes i ett pressmeddelande den 13 juni. Avsändare var välgörenhetsfonden A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal«.

Fonden förvaltar arvet efter Arnold Peter Møller, affärsmannen som 1904 tillsammans med sin far grundade företaget som i dag är en av världens största rederikoncerner – Mærsk. Det börsnoterade Maersk är en jätte med nära 90 000 anställda och över 300 miljarder kronor i omsättning – Nordens näst största företag efter norska Statoil. Møllerfamiljen är Danmarks motsvarighet till Wallenbergarna. Förutom rederiet finns till exempel också en kontrollpost i Danske Bank i portföljen. Och liksom hos Wallenbergarna går makten i arv inte främst genom pengar som byter händer (även om här finns privata miljarder i testamenten), utan genom att personer i yngre generationer får positioner i fonder som äger imperiets aktieposter.

Och nu är det alltså en svensk 38-åring som lyfts upp till en sådan position. På torsdag tillträder Robert Uggla formellt vd-posten i A.P. Møller Holding, ett förvaltningsbolag som helägs av ovan nämnda fond och där aktierna i Mærsk och Danske ligger.

Det moderna A.P. Møller-imperiet är Mærsk McKinney Møllers skapelse. Han var A.P. Møllers son och styrde företagsgruppen i princip enväldigt under nära ett halvsekel från mitten av 1960-talet fram till sin död i april 2012. Han hade planerat att bli över 100 år gammal, men gick bort bara dryga året från målet.

Likt Wallenbergarnas var Møllers ett manligt arvrike, men McKinney Møller hade »bara« döttrar. Efter mycket kattrakande under 1970- och 80-talen stod det till slut klart att den yngsta i dottertrion, Ane född 1948, fick ta över. Men det satt hårt inne.

I en av få intervjuer, i tidningen Berlingske 2013, berättade hon hur fadern övertygades. Bakgrunden var att hon på 1980-talet hjälpte honom med ett uppdrag i Sverige, dit hon flyttat efter giftermålet med en svensk sjöofficer.

– Det var i samband med detta [uppdrag] som min far insåg att flickor också kan. Det upplevde jag som ett skifte i hans tankegång, sa Ane Uggla.

Successivt slussades hon in i imperiet och är numera styrelseordförande för de viktigaste familjefonderna, liksom för förvaltningsbolaget, och även vice ordförande för börsnoterade Mærsk. Det är positioner som gör Ane Uggla till en makthavare i klass med Jacob Wallenberg.

Nu tar femte generationen steget upp till de högsta nivåerna. Och inte heller denna gång går turen till den äldsta i barnaskaran.

Ane Uggla har två söner, där Robert Uggla är yngst. Han har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har jobbat inom Mærsk sedan 2004. På senare år har han haft haft två tunga chefsjobb i koncernen: först för det klassiska göteborgska tankerrederiet Broströms, och därefter för gruppens bogserbåtsrederi Svizer.

Det förvaltningsbolag som Robert Uggla och hans mor nu rattar tillsammans  – A.P. Møller Holding – grundades 2013, strax efter den senaste patriarkens död. Det är relativt anonymt, då det inte är börsnoterat. De av familjens affärer som drar till sig mest ljus är i stället de som sker i listade Mærsk. Men förvaltningsbolaget är ändå en gigantisk maktbas.

A.P. Møller Holding har inte bara röstmajoriteten i Nordens näst största företag, bolaget kontrollerar också näst största banken efter Nordea. Det aktuella värdet på aktieinnehaven i Mærsk och Danske Bank summerar totalt till nära 150 miljarder svenska kronor. Det kan jämföras med Wallenbergstiftelserna som sitter på »enbart« 90 miljarder. Eller Nobelstiftelsens futtiga 4 miljarder kronor.

Fakta | Några större fonder i Norden

AP Møllerfonden*: 150 miljarder kronor

Wallenbergstiftelserna*: 90 miljarder kronor

Svenska litteratursällskapet i Finland: 14 miljarder kronor

Nobelstiftelsen: 4 miljarder kronor

*Fokus beräkningar, övriga från årsredovisning