Telias politiska tv-köp

Text:

Politik har varit en betydande del av affären för telekomjätten Telia alltsedan börsnoteringen år 2000, som lanserades som en »folkaktie« av dåvarande S-regeringen. Vid noteringen värderades bolaget skyhögt – en spegel av dåtidens it-hysteri – en nivå som aldrig återhämtat sig. Åtgärder har inte saknats.

För drygt tio år erbjöd marknaderna i norra Europa stabilitet men ingen tillväxt – snarare fanns en prispress neråt där kunderna förväntade sig fallande priser på mobildata och fast telefoni var på utgående.

Telia valde därför att söka sig österut, mot marknaderna i Centralasien som erbjöd stora befolkningar, hög tillväxt och låg konkurrens men till en kostnad av korrupta affärsmetoder. Senare tvingades Telia betala böter för detta: hela 7,7 miljarder kronor (plus cirka 2,6 miljarder kronor i mutor bara i Uzbekistan.) Det satte punkt för det äventyret och nuvarande vd Johan Dennelind, som i åratal fått rensa upp bland de korrupta affärerna, har understrukit att hemmamarknaden är norra Europa.

Att han varit sugen på förvärv har inte varit någon hemlighet. Intresse har funnits för bland annat den danska operatören TDC, men i februari i år avbröts planerna.

– Förutsättningarna för att förvärva TDC finns inte, sa Dennelind.

För samtidigt hade TDC lagt bud på MTG:s tv-verksamhet men backade när operatören i sin tur köptes av danska pensionsfonder och den australienska riskkapitaljätten Macquarie.

Det här är bara en del av spelet kring vem som tar vem.

***

I USA godkändes nyligen telekomjätten AT&T:s köp av mediebolaget Time Warner, en rekordaffär på över 700 miljarder kronor. Strax efter blev det klart att amerikanska mediejätten Comcast vill köpa Rupert Murdochs mediebolag 21st Century Fox, med en rad kanaler i portföljen men viktigast av allt – det var ett försök att stoppa Disney från att göra detsamma. Nyckeltillgångarna, vid sidan av film- och tv-katalogen, är videoplattformen Hulu; Comcast, Disney och 21st Century Fox äger vardera 30 procent av Hulu.

De senaste turerna i USA tecknar en tydlig bild av affärstempot i telekom- och mediebranschen just nu.

De senaste veckorna har Telia förhandlat om ett nytt köp: Bonniers tv-tillgångar som samlas i bolaget Bonnier Broadcasting, med TV4, Cmore och finska MTV3. Förhandlingar har bekräftats av bägge parter.

Trots 37 procents ägarandel saknar staten representant i bolagets styrelse. Näringsminister Mikael Damberg (S) har därför träffat Telias ordförande Marie Ehrling.

– Jag fick exakt samma information som har delgivits i det pressmeddelande som har gått till alla aktieägare, sa han efter mötet till TT.

Damberg menar att tidpunkten för affären, så nära inpå ett riksdagsval, är illa vald. Moderaterna och Liberalerna har redan klargjort att de är emot en affär.

***

På finansmarknaden menar flera bedömare att Telias tidpunkt för affären tvärtom är mycket väl vald. Som argument anförs vårens beslut om att public service framöver ska finansieras med en tv-skatt i stället för tv-licens. Regeringens ökade inflytande över public service-bolagens finansiering innebär att, om TV4-köpet går igenom, det finns ett starkt tryck på avyttra innehavet i Telia, liksom finska staten gjort.

Redan nu ställs krav om Telia genomför köpet av Bonnier Broadcasting.

– Jag anser bestämt att om köpet blir av så måste staten se över hela sitt ägande i Telia, sa Olof Lavesson (M), ordföranden i riksdagens kulturutskott nyligen.

***

Redan i fjol förberedde Bonnier en försäljning genom att göra en bolagisering av tillgångarna in i det nya bolaget Bonnier Broadcasting, och Teliachefen Johan Dennelind har länge velat köpa nytt, vilket talar för att tidpunkten inte är slumpmässigt vald.

Näringsminister Damberg har hotat att begära en extra bolagsstämma kring affären, vilket skulle innebära en avsättning av styrelsen. Aktieanalytiker slår dock fast att Telia agerar enligt gällande affärsstrategi.

Samtidigt har aktiemarknaden inte satt något högt värde på bolag som äger både digital distribution och innehållsproduktion. I Storbritannien har BT Group, som satsat stora pengar på att köpa sporträttigheter, sett aktiekursen nästan halveras på två år. Det har inte haft avskräckande effekt. Telia är ännu i förhandlingar och enligt medieuppgifter kan affären vara klar redan kring midsommar.