Svag valuta sänker semesterbudgeten

Text:

Svenskar som tänker sig till Spanien, Italien eller Grekland i sommar får ingen större hjälp av valutakurserna. Forex Bank säljer för närvarande euro för 10,30 kronor styck. USA är nästan lika illa; dollarn står i 9,20. Inte ens Storbritannien är något självklart resmål för valutaklippare; pundet föll visserligen efter brexitomröstningen förra året, men stabiliserades och handlas nu på samma nivå som 2014.

I höst är det 25 år sedan Riksbanken övergav den fasta växelkursen och kronan kollapsade. Snabbt blev det omkring 20–25 procent dyrare för svenskar att åka utomlands. Efter det har vår valuta egentligen aldrig hämtat sig, utan pendlat i ett ganska brett spektrum beroende på bland annat dagsformen för svensk ekonomi. Senast kronan var hyggligt stark var våren 2013. En dollar kostade då lite mer än 6 kronor och euron drygt 8. Därefter har kronan försvagats med cirka 15 procent enligt Kix, ett viktat index som mäter kronans rörelser mot en korg av andra valutor.

Men den här gången beror kronförsvagningen inte på någon kris. Sveriges ekonomi är förhållandevis stark. BNP ökar (om än inte per capita), statens finanser är i ordning, sysselsättningen är hög och banksystemet robust. Så vad är problemet?

– Det enkla skälet är att Riksbanken för en så mjuk penningpolitik, säger Anders Eklöf, valutastrateg på Swedbank.

I slutet av 2013 återupptog Riksbanken sina räntesänkningar efter en paus på över ett år. Deflation hotade och Riksbankens inflationsmål på 2 procent tedde sig avlägset. Lägre räntor gör att investerare flyttar pengar från Sverige till ställen där de får bättre avkastning. De säljer sina kronor och kursen sjunker därmed. En svag krona gör importen till Sverige dyrare varpå priserna stiger.  Riksbanken importerar helt enkelt inflation med hjälp av låga räntor och det tycks fungera. Inflationen ligger nu nära målet.

I dag har Sverige den lägsta styrräntan av alla avancerade ekonomier, vid sidan av Schweiz. Men medan svenskarnas valuta är nedtryckt är schweizerfrancen urstark.

– Det beror i första hand på att francen är en klassisk säker hamn där investerare från hela världen söker skydd i tider av oro och osäkerhet. Den positionen har Sverige egentligen aldrig haft, säger Anders Eklöf.

Den som vill maxa semesterkassan får helt enkelt söka sig till länder utanför de stora valutaområdena. Som Norge. Den norska kronan har fallit med nära 20 procent mot den svenska i spåren av oljeprisfallet de senaste två åren. Men eftersom prisnivån i nabolandet redan var hög, kan Norge fortfarande inte klassas som billigt. Den allmänna prisnivån är nämligen minst lika viktig  för turisten som växelkursen.

Här kommer vi in på det som nationalekonomerna kallar köpkraft. Det illustreras bäst av Big Mac-index från tidskriften The Economist. Den berömda hamburgaren säljs i nästan alla världens länder, tillreds av samma ingredienser och på samma sätt. I teorin borde den därför kosta lika mycket överallt, men så är det naturligtvis inte. Priset i amerikanska dollar varierar från 1,46 i Egypten som är billigast till 6,35 i Schweiz som är dyrast. Andra billiga länder är Ukraina, Malaysia och Sydafrika. Sverige ligger faktiskt i övre änden av skalan efter Schweiz och Norge.

Big Mac-index kan dock knappast användas som reseplanerare. Så vad rekommenderar en valutastrateg för resmål i sommar, om växelkursen får avgöra?

– Turkiet är nog förmånligt ur ett valutaperspektiv. Sedan kan det ju finnas andra skäl till att man inte vill åka dit, säger Anders Eklöf.