Världsekonomi: Global guldålder

Text: Erik Hultqvist

USA har länge setts som världsekonomins draglok. Med sin storlek och styrka har den amerikanska ekonomin kunnat lyfta resten av världen. Och det har varit i det närmaste omöjligt att få någonting att rulla om den amerikanska ekonomin saktat in.

Så är det inte längre. Just nu går det bra i stort sett överallt. I världen anno 2007 är det flera lok som ger draghjälp åt varand­ra.

För det första har vi återhämtarna: Europa och Japan. Stagnation och problem i början av 2000-talet har ersatts av en remarkabel scenförändring under de senaste åren. Det ekonomiska sorgebarnet Tyskland har gått från en nedgång i BNP på -0,2 procent 2003 till en ökning på nästan tre procent 2006. EU som helhet växte med närmare tre procent förra året.

– I Europa har de strukturella reformer som genomförts börjat betala sig. I vissa länder, som Tyskland, har arbetsmarknaden liberaliserats. Det har lett till en minskning av arbetslösheten och en ökning av konsumtionen, säger Vincent Koen, nationalekonom vid samarbetsorganisationen OECD.

Samtidigt har de öppnade gränserna mot Östeuropa bidragit positivt, i motsats till vad vissa olyckskorpar kraxade när EU skulle utvidgas. Särskilt Spanien och Storbritanniens ekonomier har stimulerats av en ökad invandring. Bank of England har uppskattat att en halv procentenhet av Storbritanniens tillväxt på 2,7 procent det senaste året beror på inflödet av arbetskraft.

Även Japan är tillbaka på banan. Efter att landets ekonomi knappt växte alls under 2001 och 2002 ökade BNP förra året med över två procent. En del av förklaringen är reformering av finanssektorn. En tuff omstrukturering har fått fart på utlåningen och investeringarna.
Sedan har vi de nya tungviktarna, som Brasilien, Indien, Kina och Ryssland.

– De senaste fem åren har dessa fyra länder bidragit lika mycket till tillväxten i den globala ekonomin som hela OECD-området tillsammans, konstaterar Vincent Koen.

Kina har ökat sin export med i snitt 30 procent om året mellan 2002 och 2006, och sedan år 2000 har den genomsnittliga tillväxttakten varit häpnadsväckande 9,6 procent.

Också Afrika går bättre, även om tillförlitlig statistik därifrån är svår att få tag i. En förklaring till uppsvinget är en kraftig prisuppgång för råvaror, som är vad Afrika i hög utsträckning producerar och exporterar.

Slutligen har vi det gamla dragloket självt, USA. Här har stigande tillgångs och fastighetspriser gjort att amerikanerna de senaste åren konsumerat som om det inte fanns någon morgondag. Mellan 2004 och 2006 ökade BNP med i genomsnitt 3,5 procent per år. Nu sker vad de flesta hoppas är en mjuklandning.

– Den amerikanska ekonomin saktar av på takten i och med att fastighetsmarknaden kyls av, säger Vincent Koen.

Under det sista halvåret 2006 föll nybyggandet av fastigheter kraftigt i USA. Då var osäkerheten kring framtiden för USA-ekonomin större än vad den verkar vara i dag. Till exempel tror bedömare som amerikanska centralbankens chef Ben Bernanke nu att den amerikanska ekonomin kommer att växa med 2,5–3 procent under 2007. En inbromsning förvisso, men ändå starka siffror för en så mogen ekonomi som USA:s.

Ett litet och exportberoende land som Sverige tjänar mycket på att det går bra för övriga världen. Mellan 40 och 50 procent av vår BNP utgörs av varor och tjänster som exporteras.

Efter att knappt ha ökat alls mellan 2001 och 2003, steg Sveriges export med 34 procent mellan 2004 och 2006. Att Tyskland och övriga Europa har hämtat sig har varit viktigt, eftersom närmare 85 procent av svensk export går till europeiska länder.

Utsikterna för framtiden då? Fortsatt goda, enligt OECD, även om det naturligtvis finns orosmoln. Om investerare skulle dra öronen åt sig och kräva högre avkastning på sitt kapital skulle räntorna stiga, vilket skulle få återverkningar på företagsinvesteringarna. För det andra är alltid oljepriset ett frågetecken. För det tredje råder det fortfarande obalanser i världshandeln. USA har ett stort handelsunderskott medan Kina tvärtom visar överskott. En snabb korrigering av detta skulle leda till ett kraftigt fall för dollarn, vilket skulle slå hårt mot exporten för världens övriga regioner.

– Men vi tror ändå på ytterligare två goda år, även om tillväxttakten troligen kommer att mattas något, säger Vincent Koen.

Så trots amerikansk inbromsning kör världsekonomin på. Loken är flera nu och tillsammans håller de farten uppe – åtminstone ett tag till.