Wolf: Bankerna är skadliga – tro inget annat

Text: Redaktionen

Bild: Stefan Gustavsson / SvD / TT

Bankerna mår bättre i dag än för tio år sedan. Men deras balansräkningar är fortfarande inte byggda »för att överleva en storm (…) Och tro inget annat«, skriver Martin Wolf i Financial Times.

Han menar att systemet, där staten är garanten för bankens fortlevnad, är konstruerat för att misslyckas då det främjar ett ännu högre risktagande. För att rätta till problemet krävs radikala reformer men de som föreslagits av framstående ekonomer innebär, enligt Wolf, för stora och komplicerade statliga ingripanden.

Lösningen på problemet är i stället att sänka skuldsättningsgraden, kvoten mellan skulder och bankens kapital, från 25 gånger kapitalet till 5 gånger så mycket.

»Det skulle inte innebära betydande kostnader för samhället som helhet (…) Ja, aktieägare kommer inte gilla det, men bankväsendet är alldeles för farligt för att lämnas över till dem själva«, skriver Wolf.

Martin Wolf är Financial Times ekonomiske förstekoluminst. Han har beskrivits som världens främste samtida ekonomiske kommentator.