Slut på böcker

Text:

Böckerna har, rapporteras det, på sina håll tagit slut. Lugn, lugn, nya är på väg ut på marknaden.