Söderbokhandlarna

Text:

I ett spontant försök att förklara den grundläggande gruppsykologin i partier bildade jag igår ett nytt parti: Söderbokhandlarna.

Jag föreslog att alla som var och lyssnade på mig i denna bokhandel i Stockholm tillsammans skulle bilda detta parti, skapa oss ett partimärke att fästa på våra kläder, hitta på egna ceremonier och traditioner och helt enkelt leva oss in i rollen som Söderbokhandlare. Så småningom skulle vi bli oense om en del saker och vi skulle börja diskutera vad som egentligen var söderbokhandlarmässigt och inte och vi skulle på det sättet skilja ut agnarna från vetet. Vid något tillfälle skulle säkert hela övriga gruppen skälla ut mig eller någon annan för att vi ville något annat än gruppens vilja och det skulle vara jobbigt för ingen av oss skulle vilja uppleva känslan av att bli utesluten eller ifrågasatt som en riktig äkta Söderbokhandlare.

Exakt hur bra den liknelsen var går ju att diskutera, men den tycktes i alla fall fungera på publiken. Ufrågaren och tillika Flamman-basen Aron Etzler ställde också intressanta frågor, bland annat om politikens professionalisering, moralen i "De omänskliga" och varför individualisten Fredrick Federley böjde sig för gruppen i FRA-frågan.

Utöver detta kom också många roliga och smarta och svåra frågor från publiken, i vilken det fanns åtminstone en psykolog, en före detta partiledare, två politiska tjänstemän, en riksdagsledamot och en hel bunt samhällsintresserade medborgare. Kort sagt: väldigt kul!