Syl i vädret?

Text:

Här kan man titta på SVT Debatt, där ett antal politiker och jag debatterade eller i alla fall diskuterade eller kanske till och med samtalde om villkoren för politiker - allt utifrån "De omänskliga".