42: Politikpanel om Tidöavtalets första månader, studentflaggor och hur svenskheten förändras

Hur har det gått för regeringen och Tidöpartierna sedan de kom överens? Har demokratin nedmonterats?

Text:

Vår politiska panel får hissa, dissa och berätta vad som förvånat under de senaste åtta månaderna. Dessutom, då juni är vår mest nationalistiska månad, blir det het debatt om studenternas flaggviftande och svenskhet. Hur påverkas vår bild av svenskheten av att vi numera är ett land där en femtedel av medborgarna har rötter i andra länder? Gäster: Lotta Ilona Häyrynen tf politisk redaktör på Arbetet, Dick Erixon, chefredaktör på Samtiden, Johan Hakelius politisk chefredaktör Fokus. Programledare: Nina Solomin, kulturredaktör Fokus.