54: Kajsa Ekis Ekmans ortensvenska, språkslarvet hos unga, engelskan invaderar och lata fransmän

Text:

Tre gäster som älskar språk får lägga ut texten om sina favoritämnen. Är det en politisk markör att lägga sig till med ortensvenska fast man egentligen inte pratar det – eller är det ett tecken på att man är ett språkligt geni? Bör ortensvenskan slipas bort i den svenska skolan eller vore det ett rasistiskt övergrepp att tvinga på barn standardsvenska? Har ungdomar börjat språkslarva mer än tidigare generationer och vad innebär det i så fall för svenska språket att de inte vet hur man pratar eller skriver korrekt. Många universitetskurser har lagt bort svenskan till förmån för engelskan, vad får det för konsekvenser för Sverige? Ett avsnitt med mycket kärlek, bråk och språk. Gäster: Anders Svensson, chefredaktör Språktidningen, Anna-Karin Wyndhamn, dr i pedagogik och Fanny Forsberg Lundell, professor i franska vid Stockholms universitet. Programledare: Nina Solomin